Sanitat

Redefinim l'experiència del pacient i del personal sanitari creant un entorn més àgil i eficient

Situació del mercat

La transformació digital ha suposat un clar avenç en la gestió de la salut fent-la evolucionar cap a una sanitat més proactiva, intel·ligent i col·laborativa.

L'aplicació de les noves tecnologies digitals en la prestació dels serveis sanitaris reforça la importància de comptar amb una infraestructura de xarxa sòlida i altament securitzada que constitueixi la base per a garantir processos més eficients i resilients.

Situación del mercado

La transformación digital sitúa al turista en el centro de cualquier estrategia empresarial. El sector se encuentra frente a un cliente hiperconectado y exigente que demanda una experiencia de alto valor.
Con el objetivo de cumplir dichas expectativas digitales y hacer frente a una gestión más eficiente, competitiva y resiliente del negocio, el sector turístico debe invertir en automatizar procesos y mejorar la experiencia del usuario.

Reptes del sector

Garantir la seguretat i integritat de les dades

La confidencialitat dels sanitaris, el creixent nombre de dispositius mèdics i usuaris que es connecten als recursos de la xarxa, situen a l'entorn sanitari en un dels principals objectius de ciberatacs.

La creació d'un entorn modern orientat al pacient requereix d'eines de col·laboració àgils, integrades i segures que garanteixin una atenció de qualitat en qualsevol moment i lloc. Diferenciar-se requereix d'experiències immersives que millorin la capacitat de resposta i personalitzin al màxim l'atenció.

Les organitzacions sanitàries han de poder administrar i atendre les interaccions amb els clients d'una manera simple i efectiu.

L'expansió de la mobilitat ha suposat un replantejament en la prestació dels serveis sanitaris. El desafiament es centra en proporcionar tant en entorns físics com remots, un accés àgil, segur i ininterromput a les aplicacions i les dades mèdiques. L'objectiu: Una presa de decisions més ràpida i eficient.

El gran volum d'empleats, la diversitat de torns i centres distribuïts que caracteritza al sector sanitari, suposa un repte per a la correcta administració i gestió d'horaris. Cal fomentar eines que facilitin i automatitzin aquesta gestió.

SANIDAD.FREEPIK

Referències del sector

Casos d'èxit

Solucions

Comptar amb una arquitectura de seguretat sòlida garanteix visibilitat i control des del endpoint al núvol.

Les eines de comunicació i col·laboració proporcionen una experiència d’ús al pacient pròxima, personalitzada i en temps real.

El desplegament de contact centers permet oferir suport a través de múltiples canals de comunicació oferint un autoservei més intel·ligent a través d’eines predictives.

Les solucions d’infraestructura d’última generació permeten crear xarxes mes potents i intel·ligents millorant l’eficiència dels centres sanitaris.

Els sistemes de control horari afavoreixen una gestió optima i unificada de fitxatges millorant la identificació i seguretat dels usuaris.

Situación del mercado

La transformación digital sitúa al turista en el centro de cualquier estrategia empresarial. El sector se encuentra frente a un cliente hiperconectado y exigente que demanda una experiencia de alto valor.
Con el objetivo de cumplir dichas expectativas digitales y hacer frente a una gestión más eficiente, competitiva y resiliente del negocio, el sector turístico debe invertir en automatizar procesos y mejorar la experiencia del usuario.

Contacta amb el nostre equip comercial