Indústria

Potenciem la digitalització industrial amb processos resilients i intel·ligents

Situació del mercat

L'acceleració digital del sector industrial està afavorint processos productius més eficients i predictius que impulsen la seva competitivitat, diferenciació i generen valor afegit.

Avançar cap a una indústria intel·ligent implica fer front a una sèrie de reptes estructurals i organitzatius que permetin dotar de visibilitat i agilitat a les operacions, automatitzar processos i garantir la seguretat de les dades.

Reptes del sector

Optimitzar l'anàlisi de processos reduint el risc operacional

El IoT ajuda al sector industrial a millorar l'eficiència, reduint la inactivitat i incrementant la predictibilitat. La seva adopció creixent requereix de plataformes que ajudin a reduir la seva complexitat.

L'aplicació en temps real d'analítiques de IA i machine learning a les dades està permetent millorar la presa de decisions i l'automatització en la gestió de tota la cadena de subministrament.

L'increment de la connectivitat de dispositius i l'ús del Big Data exposa al sector industrial a atacs maliciosos. És necessari una gestió eficaç de les vulnerabilitats.

La computació en el núvol proporciona la base sobre la qual s'assenten les principals tecnologies que conformen la indústria 4.0. així com l'emmagatzematge i processament de molts de les dades generades.

Referències del sector

Caso de éxito

Casos d'èxit

Solucions

Aplicar una arquitectura flexible, segura i basada en rols millora la visibilitat i facilita l’administració dels dispositius IoT.

L’anàlisi de dades en el Edge ajuda a reduir la latència millorant els temps de resposta.

Implementar un enfocament en ciberseguretat reforça la prevenció, la detecció i la resposta davant amenaces.

Les solucions en el cloud proporcionen escalabilitat, alta disponibilitat i rendibilitat.

Situación del mercado

La transformación digital sitúa al turista en el centro de cualquier estrategia empresarial. El sector se encuentra frente a un cliente hiperconectado y exigente que demanda una experiencia de alto valor.
Con el objetivo de cumplir dichas expectativas digitales y hacer frente a una gestión más eficiente, competitiva y resiliente del negocio, el sector turístico debe invertir en automatizar procesos y mejorar la experiencia del usuario.

Contacta amb el nostre equip comercial