Retail

Impulsem la digitalització del punt de venda fomentant experiències d'alt valor per als clients

Situació del mercat

El canvi de paradigma generat pel COVID, ha accelerat i ha fet evolucionar els hàbits de compra del consumidor cap a un escenari on la integració de la tecnologia juga un paper clau en el desenvolupament del sector retail.

La simbiosi entre botigues físiques i digitals, la transformació del punt de venda per a generar experiències diferenciades en els clients o la implementació d'intel·ligència artificial per a la millora dels processos, suposa una gran oportunitat de negoci.

Reptes del sector

Incrementar la rendibilitat i la seguretat

Les solucions de vídeo en el sector retail han estat i són un gran aliat per a millorar la seguretat de clients i empleats, així com prevenir pèrdues. No obstant això, per a optimitzar la seguretat i maximitzar la gestió del punt de venda, el sector ha d'evolucionar cap a la integració d'intel·ligència en els seus sistemes de vídeo en xarxa.

La digitalització dels espais físics representa una oportunitat d'or per a connectar i fidelitzar als clients. S'ha de potenciar l'ús de tecnologies que afavoreixin una experiència de compra única i personalitzada.

El contacte amb el client ha de ser àgil i fluid. Els retailers han de fomentar interaccions senzilles i integrades que permetin obtenir una gestió eficaç de clients a través de qualsevol canal.

En un sector amb una gran variabilitat de torns i centres distribuïts, la correcta gestió dels horaris és un element altament sensible. S'han d'afavorir eines que facilitin la gestió del personal i fomentin la productivitat dels treballadors.

Referències del sector

Casos d'èxit

Solucions

L’ús de la IA aplicat al vídeo en xarxa obre la porta a l’optimització el punt de venda incrementant ingressos, maximitzant el rendiment i reduint costos.

Els sistemes de pagament per identificació biomètrica ajuden a incrementar els moments de consum i les vendes reforçant la competitivitat.

Els serveis de localització o l’assistència contextual permeten generar experiències d’alt valor que afavoreixen la fidelització.

L’ús de contact center o de les comunicacions unificades generen experiències connectades i úniques als clients en tot moment.

Els sistemes de control horari afavoreixen una gestió simple, centralitzada i integrada que ajuda a millorar l’eficàcia en l’administració dels RRHH.

Situación del mercado

La transformación digital sitúa al turista en el centro de cualquier estrategia empresarial. El sector se encuentra frente a un cliente hiperconectado y exigente que demanda una experiencia de alto valor.
Con el objetivo de cumplir dichas expectativas digitales y hacer frente a una gestión más eficiente, competitiva y resiliente del negocio, el sector turístico debe invertir en automatizar procesos y mejorar la experiencia del usuario.

Contacta amb el nostre equip comercial