Emmagatzematge

Proporcionem solucions d'emmagatzematge fiables i robustes que garanteixin l'accés permanent a les dades

Optimitza el rendiment i l'eficiència de les càrregues de treball

El creixement exponencial de les dades al qual s'enfronten les organitzacions comporta nous reptes en l'administració de l'emmagatzematge.

En entorns de núvol híbrids cada vegada més complexos, les empreses han de comptar amb solucions que els ajudin a millorar l'accés, la disponibilitat i la gestió de les dades.

Com t'ajudem

T'ajudem a simplificar i modernitzar la teva infraestructura d'emmagatzematge a través de solucions que et permetin escalar d'entorns locals al núvol àgilment, garantint la disponibilitat de les dades i reduint els costos operacionals.

Cabines d'emmagatzematge

Proporcionem una infraestructura d'emmagatzematge que maximitzi el rendiment de les teves aplicacions amb un accés a la informació més ràpid i eficient.

Emmagatzematge de dades no estructurades

Proporcionem solucions d'emmagatzematge en xarxa (NAS) orientades a millorar la densitat i el rendiment de càrregues de treball de dades no estructurades.

Xarxes d'emmagatzematge

Modernitzem la teva xarxa d'àrea d'emmagatzematge amb solucions que simplifiquen l'administració i la configuració de SAN a través de l'automatització intel·ligent.

Beneficis

  • Simplificació de l'entorn d'emmagatzematge. Mitjançant interfícies senzilles.
  • Millora del rendiment. Gràcies a les baixes latències i l'automatització.
  • Àgil capacitat d'expansió. A través d'un escalat fluid.
  • Increment de la seguretat. A través d'una protecció de dades integrada.
  • Alta disponibilitat. Mitjançant una accessibilitat permanent a les dades.

Caso de éxito

Fabricants

Altres solucions en implantació de sistemes

Microinformàtica

Incrementa la productivitat empresarial a través d'un parc informàtic professional

Cloud

Implementa solucions flexibles i escalables adaptades a les teves necessitats de negoci.

Virtualització

Redueix costos operatius augmentant la flexibilitat i disponibilitat dels recursos.

Emmagatzematge

Optimitza el rendiment i l'eficiència de les càrregues de treball

Servidors

Simplifica la teva infraestructura local i de núvol híbrid i accelera el lliurament de serveis.