Política de Privacitat

La utilització d’aquesta web i dels seus formularis requereix l’acceptació del tractament de les dades de l’usuari conforme a aquesta política de privacitat. En compliment del Reglament (UE) 2016/679 General de Protecció de Dades, s’informa a continuació sobre el tractament de les seves dades personals realitzat a través d’aquest lloc web.

Responsable del tractament de les dades i informació de contacte

L’adreça de la nostra web és: https://instel.es

Titular: INFRAESTRUCTURAS Y SISTEMAS DE TELECOMUNICACIÓN S.L. d’ara endavant, “INSTEL”).

NIF: B59524272

Domicili social: Galileu, 288 3a planta

Telèfon: 93 409 91 91

Correu electrònic: instel@instel.es

Amb quina finalitat tractem les teves dades?

En funció dels serveis utilitzats a través del lloc web i la relació que mantinguem amb els diferents usuaris, serà necessari el tractament de les seves dades personals, sent depenent del cas, els següents:

– Dades identificatives i de contacte (nom, cognom, DNI, telèfons, correu electrònic, adreça, IP, etc).

– Dades de navegació (dades d’accés; dades del navegador, pàgina accedida, IP, país).

– Circumstàncies personals (país, data de naixement, dades d’ocupació, de formació, etc.)

En cas d’emplenar algun d ells formularis, serà necessari facilitar determinades dades personals indicats com a obligatoris, els quals es tractaran conforme a les finalitats que s’estableixen a continuació.

Les dades recopilades seran tractats conforme a les següents finalitats:

   

FINALITAT O GRUP

INFO DETALLADA

Accés i gestió de la pàgina web

Proporcionar accés als continguts en línia i aplicar mesures encaminades a la seguretat del lloc web; portar un registre de visites a efectes estadístics.

Comunicació i contacto

Atendre les teves consultes i sol·licituds a través de la utilització del nostre formulari de contacte, així com a través dels canals habilitats com poden ser els nostres perfils en les xarxes socials enllaçades en aquest lloc web.

Gestió del talent

En el seu cas, recollida i gestió dels CV enviats a través del formulari habilitat o de les dades de contacte proporcionats a través del lloc web per a la participació dels candidats en processos de selecció.

Comunicacions comercials

Enviament de comunicacions comercials relatives als productes i serveis, esdeveniments o activitats de INSTEL a través de via electrònica, correu postal o telèfon.

Què ens habilita a poder tractar les teves dades?

FINALITAT O GRUP

BASE DE LEGITIMACIÓ

Accés i gestió de la pàgina web

L’acceptació i el consentiment de l’interessat, manifestat a través de l’acció afirmativa de navegar a través del lloc web.

Comunicació i contacto

Tractem les teves dades sobre la base dels nostres interessos legítims per a atendre les teves sol·licituds i relacionar-nos amb els usuaris per a crear una comunitat. Entenem que aquest tractament es realitza a partir de la seva sol·licitud o voluntària interacció amb els nostres canals, per la qual cosa és beneficiós per a totes dues parts ja que podem atendre’t adequadament i complir amb les teves expectatives.

Gestió del talent

Les seves dades proporcionades voluntàriament a través del formulari habilitat i els inclosos en el CV aportat, seran tractats per a l’execució de mesures precontractuals a petició de l’interessat.

Comunicacions comercials

L’acceptació i el consentiment de l’interessat manifestat a través de la marcació de la casella corresponent, la seva subscripció o l’enviament del formulari de contacte.

En relació al consentiment prestat per menors d’edat només podrà fonamentar-se quan sigui major de 14 anys, ja que en cas contrari serà necessari el consentiment del titular de la pàtria potestat o tutela.

Li recordem que tens dret a revocar el consentiment prestat en qualsevol moment, per a qualsevol tractament que hagis consentit. Concretament, en relació a l’enviament de comunicacions comercials, pot donar-se de baixa mitjançant l’enllaç habilitat en cadascuna de les comunicacions que rebi o enviant la seva petició mitjançant l’email indicat en l’encapçalat.

A qui poden cedir-se les teves dades personals?

El destinatari de la informació és INFRAESTRUCTURAS Y SISTEMAS DE TELECOMUNICACIÓN S.L. Alguns de les seves dades podran ser cedits en els següents casos:

Quan escaigui a les administracions públiques en compliment d’obligacions legals.

Les Forces i Cossos de Seguretat de l’Estat quan així ho estableixi la llei.

No es preveu la transferència internacional (fora de l’Espai Econòmic Europeu), excepte amb finalitats d’emmagatzematge, i en tot cas sobre la base de l’existència d’una decisió d’adequació, sobre la base de l’existència de garanties adequades, així com entitats adherides a l’acord privacy shield (http://www.privacyshield.gov)

Durant quant temps conservarem les teves dades?

Accés i gestió pàgina web: durant el temps necessari per a proporcionar accés als serveis o complir amb les finalitats indicades i mentre es mantingui la vigència del consentiment.

Comunicació i contacte: durant el temps estrictament necessari per a atendre les seves sol·licituds i gestionar la nostra comunitat.

Gestió del talent: les seves dades romandran en la base de dades de candidats durant un període màxim de 2 anys.

Comunicacions comercials: mentre es mantingui la vigència del consentiment o no se sol·liciti la supressió.

Quins són els teus drets davant el tractament de les teves dades?

La normativa de protecció de dades t’atorga els següents drets:

  • A tenir coneixement del tractament de les teves dades.
  • A accedir a les teves dades personals.
  • A sol·licitar la rectificació de les teves dades si són inexactes.
  • A sol·licitar la supressió de les teves dades si ja no són necessaris per als fins per als quals van ser recollits si ens retires el consentiment atorgat.
  • En el cas que tractem les teves dades sobre la base dels nostres interessos legítims o d’un tercer, tindràs dret a oposar-te al seu tractament.
  • A sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, en alguns supòsits, i en aquest cas només els conservarem d’acord amb la normativa vigent.
  • A la portabilitat de les teves dades, que et seran facilitats en un format estructurat, d’ús comú o lectura mecànica. Si ho prefereixes, els hi podem enviar al nou responsable que ens designis. Només és vàlid en els supòsits en què tractem les teves dades sobre la base de l’execució d’un contracte o sobre la base del teu consentiment.

Pot exercir els seus drets mitjançant escrit dirigit a l’adreça del responsable o a l’adreça de correu electrònic esmentats anteriorment.

També tens dret a presentar una reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades (www.aepd.es) o autoritat de control competent, si creus que no t’hem atès correctament.

Veracitat i actualització de les dades

L’usuari ha d’emplenar els formularis amb dades veritables, exactes, complets i actuals. L’usuari no introduirà dades corresponents a una altra persona; presumirà que les dades han estat facilitats pel titular d’aquests. L’usuari serà l’únic responsable de qualsevol mal o perjudici, directe o indirecte que pogués ocasionar a qualsevol persona a causa de l’emplenament del formulari amb dades falses, inexactes, incomplets o no actualitzats o relatius a una altra persona.

L’usuari ha de comunicar qualsevol modificació en les dades proporcionades amb la finalitat de mantenir les seves dades degudament actualitzades.

Seguretat de la informació

INSTEL ha pres totes les mesures legalment requerides per a la protecció de dades personals; així mateix, ha adoptat tots els dispositius tècnics al seu abast per a evitar la pèrdua, el mal ús, l’alteració, l’accés o el robatori de les dades personals facilitades pels usuaris de la web. L’usuari tindrà en compte, no obstant això, que les mesures de seguretat en Internet no són absolutament inviolables.

Menors d’edat

INSTEL prohibeix l’ús dels seus serveis web als usuaris menors de catorze anys, excepte consentiment exprés dels seus pares o tutors.

En cap cas el menor podrà facilitar a dades que permetin obtenir informació sobre els altres membres del grup familiar, o sobre les característiques d’aquest, com les dades relatives a l’activitat professional dels progenitors, informació econòmica, dades sociològiques o qualssevol altres, sense el consentiment dels titulars de tals dades.

Analítiques Web

Aquesta web empra diverses analítiques per a conèixer la manera en què és buscada, accedida i utilitzada pel públic. Aquestes analítiques poden implicar la recopilació de dades de caràcter personal com per exemple l’adreça IP, la localització de la connexió, la informació sobre el programari o maquinari de navegació, etc. Aquesta informació no s’associa als usuaris i s’utilitza amb la finalitat exclusiva d’obtenir informació estadística sobre l’ús de la web de l’empresa.

Utilització de funcions i complements de tercers

Aquesta web pot incorporar funcions i complements proporcionats per tercers per a diverses finalitats, com per exemple: analítiques web de tercers, mapes de tercers, vídeos de tercers, compartició en xarxes socials; etc.

Una funció o complement d’un tercer estableix una connexió directa entre el navegador de l’usuari i els dominis d’Internet controlats pel tercer, permetent la descàrrega i execució de la funció.

Així mateix, la majoria de complements de tercers recopilen quines pàgines visiten els usuaris per a conèixer els seus interessos i poder oferir-li posteriorment publicitat adaptada a aquests.

Utilització de la funció Google Analytics proporcionada per Google, Inc.

Aquesta web integra funcions analítiques de Google Inc (1600 AMPHITHEATRE PARKWAY, MOUNTAIN VIEW, CALIFÒRNIA, USA) per a conèixer la manera en què és buscada, accedida i utilitzada pels usuaris. Per a això, en usar aquesta web el navegador de l’usuari estableix una connexió directa amb els servidors del domini d’Internet google.com i altres dominis de Google. Això permet a Google registrar l’activitat de l’usuari així com informació relativa a la seva adreça IP. Google Analytics fa ús de cookies persistents per a elaborar estadístiques anònimes sobre l’ús d’aquesta web, conforme a la següent política de privacitat: https://www.google.com/analytics/learn/privacy.html?hl=es. En utilitzar est la web l’usuari consent el tractament de les seves dades per Google en la forma i per als fins indicats.

Utilització de funcions proporcionades per Google, Inc.

Aquesta web integra funcions de Google Inc (1600 AMPHITHEATRE PARKWAY, MOUNTAIN VIEW, CALIFÒRNIA, USA), com per exemple vídeos de Youtube, mapes i botons “+1”. Per a això, en usar la web el navegador de l’usuari estableix una connexió directa amb els servidors del domini d’Internet google.com i altres dominis de Google. Això permet a Google conèixer que l’usuari ha visitat la web des de la seva adreça IP. Google fa ús de cookies persistents, emmagatzematge local i emmagatzematge local de Flaix en el dispositiu de l’usuari, per a diverses finalitats incloent la recopilació de l’activitat de l’usuari en Internet per a oferir-li publicitat adaptada als seus interessos, conforme a les seves polítiques de privacitat: http://www.google.es/intl/es/policies/privacy/. En utilitzar est la web l’usuari consent el tractament de les seves dades per Google en la forma i per als fins indicats.