Logística i transport

Transformem els processos logístics dotant-los d'intel·ligència i eficiència

Situació del mercat

L'acceleració digital ha modificat la manera en què l'usuari es relaciona i interactua amb el seu entorn a través de les noves tecnologies potenciat per l’auge del e-commerce. El sector es troba davant un consumidor cada vegada més exigent que demanda una experiència de compra immediata, accessible i transparent.

Per a donar resposta a aquestes noves demandes i fer front a l'alta competitivitat del sector, les empreses logístiques s'estan adaptant amb processos innovadors, flexibles que potencien la inversió en solucions TIC.

Reptes del sector

Optimitzar la gestió i seguretat operativa

Millorar el rendiment i la seguretat continuen sent reptes per al sector logístic. Un monitoratge eficient de béns, instal·lacions i processos ajuda a avançar cap a una logística més transparent, segura i intel·ligent.

L'última milla representa l'etapa més costosa i més crítica. Disposar d'eines que proporcionin visibilitat i monitoratge dels processos logístics de lliurament de productes, ajuda a millorar la satisfacció dels clients i protegeix les empreses de reclams falsos i pèrdues econòmiques.

La cadena logística s'ha tornat cada vegada més fragmentada. Garantir un flux constant de comunicació amb empleats, proveïdors i clients és fonamental per a assegurar l'èxit de les operacions logístiques.

Evolucionar cap a fluxos de treball automatitzats ajuda a optimitzar els processos fent-los més simples, eficients i transparents.

Per a generar una àrea de treball digital intel·ligent ha d'existir una gestió adequada de la seguretat que afavoreixi la mobilitat, redueixi costos ajudant a transformar l'entorn de TI.

Una gestió dels processos de picking i magatzematge ràpid, eficient i amb uns costos operatius controlats representa un clar avantatge competitiu. El sector ha d'evolucionar cap a magatzems intel·ligents, automatitzats i connectats.

Referències del sector

Casos d'èxit

Solucions

L’aplicació d’analítiques basades en IA ajuda a administrar l’accés de vehicles, la lectura de matrícules i el control efectiu dels actius amb l’ús de respostes automatitzades.

Els contact center i les eines de comunicacions unificades proporcionen interaccions omnicanal, ràpides, senzilles i segures.

Les eines de registre de la jornada d’empleats en mobilitat, la visualització en temps real de l’estat dels treballadors.

La gestió unificada de dispositius, possibilita la mobilitat d’empleats mitjançant un accés segur i flexible a dispositius i aplicacions.

Disposar d’una xarxa wifi estable, de confiança i d’alta disponibilitat garanteix una gestió òptima dels processos operatius de magatzem.

Situación del mercado

La transformación digital sitúa al turista en el centro de cualquier estrategia empresarial. El sector se encuentra frente a un cliente hiperconectado y exigente que demanda una experiencia de alto valor.
Con el objetivo de cumplir dichas expectativas digitales y hacer frente a una gestión más eficiente, competitiva y resiliente del negocio, el sector turístico debe invertir en automatizar procesos y mejorar la experiencia del usuario.

Contacta amb el nostre equip comercial