Gestió d’accés i identitat

Dotem a les empreses de mecanismes que els permetin gestionar usuaris, les seves dades d'identificació i l'accés als recursos

Garanteix un accés segur als sistemes i a les aplicacions

El IoT, la mobilitat, el cloud augmenten l'exposició a vulnerabilitats obligant a reforçar la seguretat en les empreses.

L'autenticació i autorització constitueixen els elements basics a protegir proporcionant al mateix temps una experiència d'accés ràpida i positiva per a l'usuari.

Com t'ajudem

T'ajudem a mitigar riscos de seguretat protegint l'accés als sistemes i les aplicacions. Implementem mecanismes de control d'accés, identitat i autenticació que permeten establir permisos i vigilar els accessos als sistemes i aplicacions locals o remotes, assignant, mantenint i controlant els perfils dels usuaris.

Control d'accés a la xarxa

Implementem polítiques d'accés basades en rols que aporten visibilitat, control i respostes dinàmiques i automatitzades.

Gestió d'identitat i autenticació

Facilitem eines destinades a la verificar la identitat d'un usuari, permeten realitzar l'autenticació i autorització als sistemes i recursos d'una organització.

Auditoria tècnica

Proporcionem eines de caràcter preventiu destinades a la realització d'auditories de sistemes, aplicacions i dades.

Dispositius biomètrics

Facilitem eines per a l'autenticació i identificació d'usuaris mitjançant l'ús de lectors de targetes o lectors d'empremta digital.

Beneficis

  • Accés segur. A través de la gestió d'usuaris i les seves dades d'identificació.
  • Facilita la mobilitat i el teletreball. L'usuari corporatiu accedeix a la xarxa corporativa amb totes les garanties de seguretat i prestacions, independentment del lloc i/o dispositiu.
  • Capacitat de resiliència de l'activitat empresarial. Mitjançant una resposta àgil i automàtica que limiti els danys i faciliti la recuperació.
  • Visibilitat de la xarxa. Mitjançant el monitoratge de dispositius i usuaris que es connecten a la xarxa.

Cas d'èxit

Fabricants

Altres solucions en ciberseguretat

Seguretat en la xarxa

Protegeix tota la superfície d'atac, garantint la viabilitat, reputació i continuïtat del teu negoci.

Seguretat en els sistemes

Construeix una TI moderna capaç de prevenir, resguardar, protegir i reaccionar davant qualsevol atac.

Seguretat en aplicacions i dades

Evita vulnerabilitats i garanteix la confidencialitat, la integritat i disponibilitat de la informació.

Protecció del lloc de treball

Protegeix els teus actius corporatius contra incidents de seguretat.

Gestió d’accés i identitat

Garanteix un accés segur als sistemes i a les aplicacions