Serveis

Image
Image
Image

0+

Clients satisfets
Des de l'inici de l'activitat de la companyia, els serveis professionals del nostre equip han resultat ser un element diferenciador i d'un elevat valor afegit en la nostra activitat empresarial, altament valorats per clients i col·laboradors. La implantació de solucions, i no la simple venda d'equipament, ha resultat un concepte denominador comú al llarg dels nostres anys d'activitat professional.
Una formació constant, transversal a les nostres àrees de negoci i departamentals, unida a l'experiència que ens aporten més de cinquanta anys en el sector, ens permet oferir uns serveis professionals de qualitat, proactius, personalitzats per a cada projecte i amb un elevat coneixement tecnològic de cadascuna de les nostres àrees de negoci.

L'evolució del mercat en els últims anys ha redefinit la nostra proposta de valor quant als nostres serveis professionals. Aquesta ha de respondre a les noves demandes del sector, sense perdre amb això els nostres valors distintius de qualitat i compromís. En definitiva, nous serveis amb els valors de sempre.

Què oferim

Serveis professionals

Consultoria y Assessorament

Engloba els serveis professionals dirigits a aportar al client un assessorament que l'orienti cap a la presa de decisions més òptimes, en el procés d'elecció d'un projecte tecnològic. El nostre equip d'enginyeria preventa, especialista en cadascuna de les nostres àrees de negoci, s'encarrega de definir i destacar aquells aspectes fonamentals a tenir presents, prèviament a la definició i desenvolupament del projecte, que garanteixen la implantació amb èxit d'aquest.

Enginyeria i implantació de projectes

Abasta els serveis professionals de dos dels nostres equips, enginyeria preventa i producció, destinats a dur a terme la definició, direcció i implantació de projectes de qualsevol de les nostres àrees de negoci. Assegurem l'èxit dels projectes amb processos ben definits de planificació, coordinació i execució basats en estàndards. És, sens dubte, una fórmula que garanteix una implantació sense sorpreses i amb totes les garanties de funcionalitat de la solució a implantar.

Mantenimient a mida

Tan important resulta la implantació reeixida d'un projecte, com el correcte manteniment del mateix al llarg del temps. T'oferim un servei de manteniment especialitzat, totalment personalitzable a les necessitats del client i transversal a totes les nostres àrees de negoci. La proactivitat i la reducció dels temps de resposta i resolució davant incidents representen els punts distintius d'aquest servei. El nostre equip SAT s'encarrega de posar a la disposició dels nostres clients aquest servei, amb mecanismes i eines que garanteixen el correcte desenvolupament d'aquest, mantenint els alts nivells de qualitat establerts.

Serveis gestionats

En els últims anys la manera d'entendre i implantar projectes i solucions de telecomunicacions ha canviat. Moltes empreses es decideixen per substituir la implantació tradicional de solucions en les seves dependències per serveis, a canvi d'una subscripció temporal. La tecnologia actual ha acostat a les empreses conceptes com a “pagament per ús” i/o “externalització de serveis”. Posem a la disposició dels nostres clients les mateixes solucions i serveis de valor de les nostres àrees de negoci, però comercialitzats sota un model subscripció. Un model que facilita l'accés a la tecnologia de qualsevol empresa, sigui com sigui la seva grandària i/o activitat, d'una manera senzilla, àgil i econòmic.

Contacta amb el nostre equip comercial