Ciberseguretat

Accelerem la seguretat, reduint la complexitat de la xarxa d'extrem a extrem

Situació de mercat

La transformació digital configura una nova realitat per a les organitzacions que han de fer front a la dificultat de gestió d'un parc creixent de dispositius amb diversitat de propòsits i necessitats de connectivitat, així com a una diversificació, sofisticació i ampliació de la superfície d'atac.

Com t'ajudem

T'ajudem a implementar una estratègia global de ciberseguretat que garanteixi un alt rendiment i una connectivitat segura, mitjançant una gestió simple i automatitzada.

Les Nostres Solucions

Seguretat en la xarxa

Protegeix tota la superfície d'atac, garantint la viabilitat, reputació i continuïtat del teu negoci.

Seguretat en els sistemes

Construeix una TI moderna capaç de prevenir, resguardar, protegir i reaccionar davant qualsevol atac.

Seguretat en aplicacions i dades

Evita vulnerabilitats i garanteix la confidencialitat, la integritat i disponibilitat de la informació.

Protecció del lloc de treball

Protegeix els teus actius corporatius contra incidents de seguretat.

Gestió d’accés i identitat

Garanteix un accés segur als sistemes i a les aplicacions