Marcatge corporatiu

Oferim una gestió adaptable del temps efectiu de treball i les pauses, per a empleats i col·laboradors externs

Obtingues una gestió eficaç d'horaris que millorin la productivitat

Davant d’entorns de treball distribuïts és clau disposar d'eines que permetin una gestió optimitzada dels recursos humans garantint la privacitat i integritat de les dades.

Les solucions de gestió de presència són a més un aliat en la millora de la productivitat i l'acompliment a través de l'automatització, el registre i l'anàlisi.

Com t'ajudem

Implementem sistemes de control horari que fomentin una òptima gestió de la presència, les incidències, oferint una traçabilitat que ajudi a una presa de decisions més eficaç. Un sistema que permet escalar de manera homogènia, senzilla i sense costos ocults en el llicenciament. Adaptat i flexible per a la integració amb altres subsistemes de gestió existents en l'organització.

Equips de lectura

Proporcionem una àmplia gamma de dispositius electrònics de paret i dispositius integrables en altres sistemes electromecànics com a torns, passadissos de pas.

Software de gestió

Solucions software multiempresa i multicentre per a la gestió d'usuaris, grups d'usuaris i mitjans d'identificació. Genera informes personalitzats i gestiona horaris i calendaris laborables de presència (assistència, baixes, incidències, convenis, vacances

Tecnologies d'identificació

Facilitem la identificació multi mitjà amb Targetes RFID, Biometria facial, dactilar, mòbil, portal web, APP i registre des de tauleta.

 

Beneficis

  • Millora de la gestió. A través d'una administració centralitzada.
  • Optimització de temps en RRHH. A través de l'automatització.
  • Increment de la productivitat. Mitjançant informes i anàlisis de rendiment.
  • Integració. Versàtil en la integració amb altres subsistemes.

Fabricants

Altres solucions de control d'accés i presència

Gestió d’espais

Optimitza la gestió de sales de reunions, aules i altres espais compartits de manera simple i automatitzada.

Gestió de visites

Gestiona de manera senzilla i intuïtiva el control de visites en la teva organització.

Marcatge corporatiu

Obtingues una gestió eficaç d'horaris que millori la productivitat.

Control d’accés físic

Garanteix una identificació i accés àgil i segur.