Tecnologia

Potenciem arquitectures àgils i automatitzades

Situació del mercat

El sector tecnològic és un important agent de canvi i impulsor de la transformació digital de les empreses, ajudant-les a ser més flexibles, resilients i estar més connectades.

En un sector altament competitiu i disruptiu com el tecnològic, ser una palanca d'innovació implica una inversió constant en la digitalització i evolució dels propis processos core amb l'objectiu de proporcionar serveis d'alt valor afegit als clients.

Reptes del sector

Avançar cap a la modernització de la infraestructura del datacenter

El creixent trànsit de dades i ús d'aplicacions, l'avanç de l'automatització, així com la tendència cap a una major eficiència energètica planteja un nou escenari en l'arquitectura dels datacenters. Les empreses TIC han d'adoptar una infraestructura d'emmagatzematge capaç de satisfer les noves demandes.

El potencial de la tecnologia 5G i el Edge computing obre un nou escenari en matèria de connectivitat. El sector ha d'integrar eines que permetin obtenir un acompliment excel·lent de les xarxes.

El IoT, el big data, la intel·ligència artificial han accelerat l'adopció d'un enfocament orientat a les dades. Cal habilitar les mesures de seguretat necessàries que garanteixin la protecció de la informació.

L'acceleració de la migració cap a entorns data-cloud suposa una oportunitat per a les empreses en el seu avanç en la transformació digital i en una cultura basada en les dades.

tech

Referències del sector

Casos d'èxit

Solucions

Adoptar una infraestructura d’emmagatzematge àgil, flexible i escalable permet donar resposta a les necessitats digitals canviants.

L’adopció d’eines de gestió d’infraestructura automatitzades i intel·ligents ajuden a simplificar les operacions de xarxes complexes.

Implementar una estratègia global de ciberseguretat permet actuar en temps real i a través de processos resilients.

Una infraestructura TI com a servei garanteix una alta disponibilitat, flexibilitat i escalabilitat.

Situación del mercado

La transformación digital sitúa al turista en el centro de cualquier estrategia empresarial. El sector se encuentra frente a un cliente hiperconectado y exigente que demanda una experiencia de alto valor.
Con el objetivo de cumplir dichas expectativas digitales y hacer frente a una gestión más eficiente, competitiva y resiliente del negocio, el sector turístico debe invertir en automatizar procesos y mejorar la experiencia del usuario.

Contacta amb el nostre equip comercial