Electrònica de xarxa

Proporcionem connexions de xarxa ràpides i segures, capaces de suportar tot el conjunt d'aplicacions i serveis que requereix una organització

Prepara la teva xarxa per a IoT i Wi-Fi 6

La creixent demanda de serveis basats en el núvol, en la mobilitat o en el IoT implica invertir en solucions de gestió de xarxa capaces d'administrar les altes càrregues de trànsit, connectar nous dispositius, així com reduir la complexitat de la TI.

Davant aquest context, l'electrònica de xarxa ha de ser capaç de proporcionar agregació, wifi d'alt rendiment, així com visibilitat de tots els elements que es connecten i s'executen en la xarxa.

Com t'ajudem

T'ajudem a administrar la teva xarxa d'una manera simple, segura i automatitzada. Reduïm la complexitat operativa amb solucions de switching des de la capa d'accés en el perímetre fins al nucli i centre de dades. Aportem eines de gestió intuïtives, automatitzades i escalables, capaces de donar resposta a la demanda d'usuaris, dispositius i aplicacions.

Infraestructura d'accés LAN

Dotem a la teva xarxa de rendiment i intel·ligència a través de switches d'agregació i accés que connectin de manera segura dispositius IoT, usuaris i punts d'accés.

Monitoratge i gestió de la infraestructura

Implementem aplicatius de gestió que ajudin a monitorar i optimitzar els equips, agilitzant els fluxos de treball i maximitzant la seguretat.

Infraestructura de core

Proporcionem switches de nucli, campus i centre de dades que garanteixin la disponibilitat de xarxa i millorin l'eficàcia de les operacions a través de l'automatització intel·ligent.

Beneficis

  • Millora de l'eficiència. Mitjançant una interfície de xarxa multigigabit.
  • Simplificació de les operacions de xarxa. A través d'eines de gestió i automatització.
  • Ràpida resolució de problemes. Mitjançant la implementació de IA.
  • Alta disponibilitat. Gràcies a una arquitectura redundant.

Cas d'èxit

Fabricants

Altres solucions d'infraestructura de xarxa

Xarxa elèctrica

Assegura una xarxa elèctrica sòlida i de qualitat que alimenti les teves comunicacions d'empresa.

Centre de procesament de dades

Un datacenter pensat pel Smart Edge.

Internet of Things (IoT)

Implementa una arquitectura flexible i adaptada als requisits de xarxes IoT

Electrònica de xarxa

Prepara la teva xarxa per a IoT i Wi-Fi 6.

Connectivitat inalàmbrica

Revoluciona l'experiència inalàmbrica en entorns de mobilitat

Sistemes de cablejat estructurat

Redescobreix el poder del cablejat en l'eficiència del teu negoci.