Protecció del lloc de treball

Apliquem seguretat en els sistemes operatius dels dispositius de l'usuari

Protegeix els teus actius corporatius contra incidents de seguretat

El lloc de treball ha anat creixent amb la incorporació dels nous dispositius tecnològics i amb ell, els escenaris de risc: Fugues de dades, pèrdua d'informació confidencial, infeccions per malware.

Per a mitigar aquests riscos, és necessari garantir la seguretat dels sistemes operatius dels dispositius de l'usuari i que formen part del lloc de treball.

 Com t'ajudem

T'ajudem a millorar el nivell de seguretat del lloc de treball protegint l'usuari i el seu equip contra possibles incidents de seguretat. Implementem eines que aporten protecció en l'entorn local, en el hardware i software de l'usuari.

Antifrau

Proporcionem eines destinades a protegir els usuaris de tota mena d'enginyeria social des de la protecció del lloc de treball, fins a la seguretat d'aplicacions, sistemes i xarxes: Antispam, web filtering, Anti-phishing, UTM.

Antimalware

Protegim els sistemes informàtics enfront de tota mena de software maliciós que pugui afectar-los, detectant i eliminant tot tipus de malware: Anti-virus, AntiAdware, Antispyware, UTM.

Contingència i continuïtat

Dissenyem plans d'actuació i contingència destinats a mitigar l'impacte provocat per qualsevol incident de seguretat: Còpies de seguretat, eines de recuperació de sistema, seguretat en virtualització, infraestructura de suport.

Seguretat en dispositius mòbils

Garantim protecció de xarxes inalàmbriques i dispositius mòbils o de dispositius en mobilitat: Seguretat per a dispositius mòbils (MDM) , Seguretat per a xarxes inalàmbriques (SD-WAN), BYOD.

Protecció de les comunicacions

Proporcionem eines destinades a protegir els sistemes i dispositius connectats a la xarxa: Firewall, VPN, IDS, IPS, UTM Appliance, xifrat de les comunicacions, filtre de continguts, control P2P, gestió i control d'amplada de banda, eines de monitoratge i reporting.

Prevenció de fuga d'informació

Dotem d'eines que garanteixen la confidencialitat, la disponibilitat i la integritat de la informació: Control de continguts confidencials i dispositius externs d'emmagatzematge, encriptació, gestió del cicle de vida de la informació, xifrat de discos durs i suports d'emmagatzematge.

Beneficis

  • Seguretat millorada. Mitjançant eines tècniques i plans de formació i conscienciació.
  • Facilita la mobilitat del lloc de treball. Permetent mantenir l'experiència de l'usuari independentment d'on es trobi.
  • Gestió unificada de dispositius. Unifica les eines de gestió de la mobilitat i la gestió de terminals des d'una única consola.
  • Facilita la continuïtat del negoci. A través de la detecció d'amenaces i la mitigació i gestió dels ciberatacs.

Caso de éxito

Fabricants

Altres solucions en ciberseguretat

Seguretat en la xarxa

Protegeix tota la superfície d'atac, garantint la viabilitat, reputació i continuïtat del teu negoci.

Seguretat en els sistemes

Construeix una TI moderna capaç de prevenir, resguardar, protegir i reaccionar davant qualsevol atac.

Seguretat en aplicacions i dades

Evita vulnerabilitats i garanteix la confidencialitat, la integritat i disponibilitat de la informació.

Protecció del lloc de treball

Protegeix els teus actius corporatius contra incidents de seguretat.

Gestió d’accés i identitat

Garanteix un accés segur als sistemes i a les aplicacions