Capital Humà

Alex Martínez
Direcció Financera i Operacions
Manel Martínez
Gestor Comptes Clients Direcció Comercial
Francisco Maqueda
Gestor Comptes Clients Direcció Projectes
Daniel Morales
Gestor Comptes Clients Equip Comercial
Osmel Pérez
Tècnic Programador Especialista                      Equip SAT
Antonio Canton
Tècnic Programador Especialista                      Equip Projectes
Miguel Parpal
Responsable Servei de Manteniment                      Equip SAT
Antonio Capablo
Tècnic Programador Especialista                          Dir. Posvenda & Serveis
Luisa Herrera
Comptabilitat i Pagaments Equip d'Administració
Marta Soler
Direcció de Marketing      Equip Marketing
Araceli Monte
Telemarketing                    Equip Marketing
Merche Hernandez
Facturació                          Equip d'Administració
Ramón Andrés
Tècnic Instal·lador        Equip Projectes
Marco Arroyo
Responsable SAT              Equip SAT
Marcel Capafons
Tècnic Programador Jr Equip SAT
Víctor Manzanares
Tècnic Programador      Equip SAT
David Álvarez
Tècnic Programador Jr Equip SAT
Ángel Sanchez
Tècnic Instal·lador        Equip Projectes