Educació

Potenciem la creació d'un campus digital intel·ligent

Situación del mercado

La transformación digital sitúa al turista en el centro de cualquier estrategia empresarial. El sector se encuentra frente a un cliente hiperconectado y exigente que demanda una experiencia de alto valor.
Con el objetivo de cumplir dichas expectativas digitales y hacer frente a una gestión más eficiente, competitiva y resiliente del negocio, el sector turístico debe invertir en automatizar procesos y mejorar la experiencia del usuario.

Situació del mercat

La digitalització de l'aula està fent evolucionar al sector educatiu cap a entorns més col·laboratius, híbrids i que fomenta un aprenentatge més personalitzat a través de la tecnologia.

Perquè aquest procés immersiu i digital pugui adoptar-se de manera òptima en els centres educatius és necessari comptar una infraestructura tecnològica correctament dimensionada que afavoreixi processos més eficients i garanteixi la seguretat de dades i usuaris.

Reptes del sector

Crear entorns d'aprenentatge integrats i intel·ligents

Estudiants i personal educatiu necessiten un accés a les xarxes ininterromput que garanteixi l'accessibilitat als recursos en qualsevol moment i lloc.

Transformar l'experiència d'aprenentatge digital implica comptar amb eines que fomentin entorns de treball flexibles i assegurances tant dins com fora de l'aula.

Les noves eines digitals són grans aliades per a fomentar l'aprenentatge, millorar el rendiment i la motivació dels estudiants. La implementació de solucions multimèdia ajuda a crear un ecosistema dinàmic i innovador.

El creixement del BYOD per part alumnes i personal docent, l'adopció de serveis en el núvol o la implementació de dispositius de IoT, incrementa els riscos de seguretat de la xarxa.

Simplificar l'arquitectura de TI, reduir el temps i el cost d'administrar la infraestructura d'emmagatzematge tradicional són reptes als quals s'enfronten els departaments de TI.

La diversitat d'horaris del professorat, el volum de centres educatius amb diferents línies, sobretot en educació superior, representa un repte de gestió per al departament de Recursos Humans.

L'electrònica de xarxa i la seva gestió constitueix un element crític en els centres educatius. Cal dotar al sector d'eines intel·ligents i predictives que ajudin a simplificar la seva administració.

campus

Referències del sector

Casos d'èxit

Solucions

Proporcionar una connectivitat unificada, automatitzada i d’alt rendiment afavoreix un accés ràpid i segur als recursos.

Les eines de comunicació i col·laboració proporcionen una experiència d’aprenentatge més connectada, mòbil i segura.

Les solucions audiovisuals impulsen la interactivitat transformant l’aprenentatge en un procés immersiu i fluid.

Adoptar una administració de seguretat centralitzada ajuda a reduir la complexitat de la xarxa i gestionar els riscos d’una manera efectiva.

La infraestructura hiperconvergent suposa el primer pas cap a la creació d’un centre de dades modern definit per software que ajudi a millorar l’agilitat i l’eficiència en les operacions.

Les eines de gestió de presència afavoreixen una gestió simple, centralitzada i integrada que ajuda a millorar l’eficàcia en l’administració dels RRHH.

Situación del mercado

La transformación digital sitúa al turista en el centro de cualquier estrategia empresarial. El sector se encuentra frente a un cliente hiperconectado y exigente que demanda una experiencia de alto valor.
Con el objetivo de cumplir dichas expectativas digitales y hacer frente a una gestión más eficiente, competitiva y resiliente del negocio, el sector turístico debe invertir en automatizar procesos y mejorar la experiencia del usuario.

Contacta amb el nostre equip comercial