Virtualització

Millorem l'eficiència i simplifiquem la gestió de la teva infraestructura TI

Redueix costos operatius augmentant la flexibilitat i disponibilitat dels recursos

A mesura que les necessitats de l'empresa creixen, moltes organitzacions es veuen obligades a incrementar el seu equipament informàtic amb un parc creixent de servidors i a establir nous entorns de treball amb la finalitat de respondre a les necessitats de processament i emmagatzematge.

Això comporta una gestió més complexa del hardware i incrementa els costos de propietat i operatius per a l'empresa.

Com t'ajudem

T'ajudem a millorar l'agilitat i l'escalabilitat de la teva infraestructura TI a través de la virtualització de sistemes. Utilitzem el software per a crear una rèplica virtual d'un recurs físic, facilitant la ràpida implementació de nous serveis, garantint la disponibilitat dels recursos i reduint els costos per a la teva organització.

Virtualització de servidors

Simplifiquem la gestió de la teva infraestructura TI mitjançant la implementació de servidors virtuals sobre un servidor físic. Proporcionem una millora del rendiment dels teus sistemes, un accés permanent als recursos informàtics i una reducció de despeses energètiques i de hardware.

Virtualització d'escriptoris i aplicacions

Amb l'objectiu de respondre de manera àgil a les necessitats canviants de l'entorn de treball, implementem una infraestructura d'escriptoris virtuals (VDI) als usuaris independentment del seu equip personal, facilitant l'accés als recursos i minimitzant el temps de posada en marxa de nous usuaris.

Beneficis

  • Estalvi de costos. A través d'una menor inversió de capital en hardware.
  • Ús eficient dels recursos. Mitjançant un millor balanceig de les càrregues de treball.
  • Increment de la productivitat. Gràcies a la major eficiència i capacitat de resposta.
  • Reducció dels temps d'inactivitat. Mitjançant l'alta disponibilitat.
  • Millora de la continuïtat operativa. Gràcies a la ràpida recuperació davant desastres.

Cas d'èxit

Fabricants

Altres solucions en sistemes

Microinformàtica

Incrementa la productivitat empresarial a través d'un parc informàtic professional

Cloud

Implementa solucions flexibles i escalables adaptades a les teves necessitats de negoci.

Virtualització

Redueix costos operatius augmentant la flexibilitat i disponibilitat dels recursos.

Emmagatzematge

Optimitza el rendiment i l'eficiència de les càrregues de treball

Servidors

Simplifica la teva infraestructura local i de núvol híbrid i accelera el lliurament de serveis.