Connectivitat inalàmbrica

Proporcionem solucions de connectivitat inalàmbrica orientades a optimitzar i millorar l'eficiència de la xarxa

Revoluciona l'experiència inalàmbrica en entorns de mobilitat

El creixement de la mobilitat, dels entorns de treball híbrids i hiper distribuïts, així com l'increment de dispositius IoT que es connecten a la xarxa, està incrementant la complexitat en l'administració i a la gestió de les operacions de xarxa.

Davant aquest nou escenari, és necessari comptar amb eines que automatitzin el treball repetitiu, reduint la complexitat i reforçant la seguretat de la xarxa.

Com t'ajudem

Dotem a la teva xarxa inalàmbrica d'una connectivitat fiable, segura i d'alt rendiment. Implementem infraestructura d'última generació que permeti augmentar la capacitat de la teva xarxa fent-la escalable a futur. Agilitzem les operacions de xarxa a través d'eines d'administració intel·ligent i unificada que millorin l'experiència de TI i d'usuari.

Punts d'accés

Dotem a la teva xarxa de punts d'accés d'alt rendiment i simplicitat de gestió per a implementacions en entorns d'exterior, interior, així com en espais de treball remot.

Eines d'administració unificada

Implementem una gestió unificada i automatitzada de la xarxa que permeti simplificar i agilitzar les operacions sota un enfocament de seguretat integral.

Gateways i controladores

Proporcionem solucions que milloren el rendiment de la WLAN proporcionant visibilitat, control i garantit una itinerància sense interrupcions.

Beneficis

  • Millora del rendiment de xarxa. Mitjançant visibilitat en temps real de l'estat de la xarxa
  • Simplificació de les operacions. A través de la incorporació d'intel·ligència de xarxa
  • Increment de la seguretat. Gràcies al control d'accés basat en rols
  • Millora de l'experiència d'usuari. Garantint la disponibilitat i la resiliència de la xarxa
  • Gestió de la mobilitat. Mitjançant una administració centralitzada

Fabricants

Altres solucions d'infraestructura de xarxa

Xarxa elèctrica

Assegura una xarxa elèctrica sòlida i de qualitat que alimenti les teves comunicacions d'empresa.

Centre de procesament de dades

Un datacenter pensat pel Smart Edge.

Internet of Things (IoT)

Implementa una arquitectura flexible i adaptada als requisits de xarxes IoT

Electrònica de xarxa

Prepara la teva xarxa per a IoT i Wi-Fi 6.

Connectivitat inalàmbrica

Revoluciona l'experiència inalàmbrica en entorns de mobilitat

Sistemes de cablejat estructurat

Redescobreix el poder del cablejat en l'eficiència del teu negoci.