Control d’accés físic

Proporcionem una gestió senzilla i intuïtiva dels permisos d'accés d'empleats, col·laboradors externs i visitants

Garanteix una identificació i accés àgil i segur

La gestió del control d'accés és un element fonamental per a controlar el flux de persones i supervisar l'accés.

Les organitzacions han de comptar amb eines de control avançades que els permetin oferir una millor atenció a usuaris i clients, garantint alts nivells de seguretat en tot moment.

Com t'ajudem

T'oferim una gestió automatitzada i centralitzada del control d'accessos cuidant especialment la seva usabilitat i disseny. Integrem solucions obertes, basades en estàndards, capaços de cobrir les necessitats particulars de cada empresa.

Equips de lectura

Proporcionem una àmplia gamma de dispositius d'accés de paret i dispositius integrables en altres sistemes electromecànics com a torns, passadissos de pas controlat, molinets, armaris, ascensors.

Software de gestió

Solucions de software multiempresa i multicentre que permeten la gestió per grups d'usuaris, accessos, horaris, calendaris, vehicles. S'integra amb altres subsistemes IT i de seguretat. La gestió es realitza a través d'una única plataforma per a control d'accessos, horaris, visites i espais.

Tecnologies d'identificació

Facilitem la identificació multi mitjà amb Targetes RFID, Biometria facial, dactilar, mòbil (QR, NFC, App), Tiquets, Etiquetes amb QR’s.

Equips d'auto registre

Implementem tòtems interactius que realitzen l'auto registre d'usuaris amb verificació de dades biomètriques facial i dactilar i verificació de documents d'identitat. Emet credencials en format etiqueta o tiquet.

Altres elements de seguretat

Proporcionem tòtems interactius per a accés segur de vehicles. Integra reconeixement de matrícules i reconeixement facial, control del tipus de vehicle i informació del trànsit per a control de seguretat. Realitza emissió de tiquets per a la validació i autorització de la sortida.

Beneficis

  • Increment de la seguretat corporativa. A través de la identificació i l'autenticació.
  • Millora de la gestió. A través d'una administració centralitzada.
  • Integració. Mitjançant una única font per al hardware, Firmware y Software.
  • Millora de l'experiència d'usuari. Agilitzant els fluxos d'entrada i sortida.
  • Imatge innovadora. Imatge renovada i moderna de les instal·lacions.

Cas d'èxit

Fabricants

Altres solucions de control d'accés i presència

Gestió d’espais

Optimitza la gestió de sales de reunions, aules i altres espais compartits de manera simple i automatitzada.

Gestió de visites

Gestiona de manera senzilla i intuïtiva el control de visites en la teva organització.

Marcatge corporatiu

Obtingues una gestió eficaç d'horaris que millori la productivitat.

Control d’accés físic

Garanteix una identificació i accés àgil i segur.