Administració pública

Fomentem una administració eficient, resilient i 100% digital

Situació del mercat

La millora en la qualitat dels serveis públics i en l'experiència dels ciutadans està portant a l'administració pública a adoptar un enfocament de transició digital que posi el focus en l'optimització dels seus processos organitzatius, l'impuls dels serveis digitals a través de l'automatització i la governança de dades.

Reptes del sector

Reforçar la seguretat i integritat de les dades

L'augment dels atacs cibernètics a les administracions públiques obliga a un increment dels pressupostos en matèria de ciberseguretat. És imprescindible garantir la seguretat de les dades corporatives i de la ciutadania.

L'avanç cap a entorns de cloud híbrida en l'administració, marca una tendència en l'adopció de models més flexibles. Aquests models operatius basats en el núvol són imprescindibles i dibuixen el camí cap a la modernització dels entorns TI.

Una transformació real del lloc de treball, així com la millora en l'atenció digital al ciutadà, ha de contemplar l'ús d'eines col·laboratives que permetin una comunicació en temps real.

Disposar d'unes infraestructures de xarxa òptimes que impulsin l'avanç de la digitalització constitueix una palanca per al creixement i millora de les administracions. S'han de fomentar arquitectures preparades per a la mobilitat.

Els departaments de RRHH juguen un paper clau a l'hora d'alinear tecnologia i persones. Una gestió d'empleats eficient, productiva i col·laborativa afavoreix uns fluxos de treball més àgils i permet focalitzar temps en l'impuls del talent.

Una infraestructura essencial fiable és fonamental per al benestar de la societat. Donar continuïtat a les operacions crítiques requereix d'un enfocament proactiu que permeti obtenir respostes informades en temps real que agilitzin les actuacions.

Referències del sector

Casos d'èxit

Solucions

Aplicar una estratègia de ciberseguretat transversal ajuda a reforçar la confiança digital.

Implementar un model cloud ajuda a minimitzar temps de gestió afavorint un ús eficient dels recursos.

Les solucions de contact center proporcionen una interacció omnicanal àgil i eficient.

Una gestió intel·ligent i automatitzada de la xarxa, optimitza la prestació de serveis i millora l’experiència de TI.

Implementar un sistema de gestió horària ajuda a simplificar, automatitzar i centralitzar la gestió del personal.

Una arquitectura 100% redundada permet assegurar la disponibilitat dels sistemes.

Situación del mercado

La transformación digital sitúa al turista en el centro de cualquier estrategia empresarial. El sector se encuentra frente a un cliente hiperconectado y exigente que demanda una experiencia de alto valor.
Con el objetivo de cumplir dichas expectativas digitales y hacer frente a una gestión más eficiente, competitiva y resiliente del negocio, el sector turístico debe invertir en automatizar procesos y mejorar la experiencia del usuario.

Contacta amb el nostre equip comercial