Servidors

Maximitzem el teu negoci mitjançant una infraestructura de servidors àgil, optimitzada i correctament dimensionada

Simplifica la teva infraestructura local i de núvol híbrid i accelera el lliurament de serveis

La TI moderna juga un paper crucial en la generació de valor dins de les organitzacions. Bé sigui amb infraestructura local, amb núvol públic o privat, en entorns virtualizats o de contenidors, la TI ha de ser proactiva, flexible i ràpida per a implementar recursos al més aviat possible.

Això obliga al fet que la implementació, l'aprovisionament i la gestió de servidors hagi de simplificar-se i automatitzar-se per a garantir entorns de treball àgils i eficients.

Com t'ajudem

T'ajudem a implementar la infraestructura de TI adequada per a suportar de manera eficient les aplicacions que la teva organització necessita per a desenvolupar la seva activitat.

Infraestructura de servidors

Proporcionem una infraestructura de servidors preparats per al núvol híbrid, aportant automatització, seguretat i optimitzant totes les teves càrregues de treball.

Servidors Domain Controler

Implementem servidors DC amb l'objectiu d'autenticar als usuaris permetent o denegant que accedeixin als recursos compartits de l'organització.

Servidors de correu

Implementem gestors de correu per al processament, magatzematge, filtrat i distribució dels missatges entre els diferents usuaris.

Servidors de fitxers

Proporcionem un repositori comú per a tota la companyia on allotjar els fitxers corporatius i necessaris per al desenvolupament de l'activitat empresarial.

Servidors d'aplicació

Implementem els programes de servidor necessaris per a allotjar les aplicacions corporatives (ERP, CRM, etc…) amb les quals l'empresa desenvolupa la seva activitat.

Beneficis

  • Major rendiment. Mitjançant l'optimització de càrregues de treball.
  • Millora de la productivitat empresarial. Mitjançant un correcte dimensionament.
  • Accés remot segur. A través d'una supervisió impulsada per la IA.
  • Escalabilitat. Àgil capacitat d'expansió segons les necessitats corporatives.
  • Prestació de millor servei al client. Infraestructura tecnològica segura i fiable.

Caso de éxito

Fabricants

Altres solucions en sistemes

Microinformàtica

Incrementa la productivitat empresarial a través d'un parc informàtic professional

Cloud

Implementa solucions flexibles i escalables adaptades a les teves necessitats de negoci.

Virtualització

Redueix costos operatius augmentant la flexibilitat i disponibilitat dels recursos.

Emmagatzematge

Optimitza el rendiment i l'eficiència de les càrregues de treball

Servidors

Simplifica la teva infraestructura local i de núvol híbrid i accelera el lliurament de serveis.