Turisme

Impulsem les teves vendes oferint experiències
diferenciadores als teus clients

Situació del mercat

La transformació digital situa al turista en el centre de qualsevol estratègia empresarial. El sector es troba enfront d'un client hiperconnectat i exigent que demanda una experiència d'alt valor.

Amb l'objectiu de complir aquestes expectatives digitals i fer front a una gestió més eficient, competitiva i resilient del negoci, el sector turístic ha d'invertir en automatitzar processos i millorar l'experiència de l'usuari.

Reptes del sector

Digitalitzar l'experiència del client

Generar experiències de compra omnicanal ha d'estar en el centre de l'estratègia del sector. La digitalització s'ha de posar de manifest en el sector oferint experiències úniques als clients que afavoreixin la seva fidelització i impulsin el consum.

Oferir una experiència única en destí ha d'iniciar-se des de l'entrada del client en l'establiment. S'han d'afavorir solucions que accelerin i simplifiquin els processos d'entrada estalviant temps i millorant la comoditat per a l'usuari.

Analitzar i detectar patrons en el comportament dels clients en destí permet prendre decisions més intel·ligents basades en dades que ajuden a millorar els processos interns en el sector i afavoreixen la millorar de les experiències futures dels visitants.

Una connectivitat àgil, segura i de qualitat és un element essencial i determinant durant l'estada del client. Fer més enriquidores les experiències dels hostes ha de basar-se també en la implementació de xarxes més sòlides i intel·ligents.

Brindar una comunicació personalitzada i sense fissures és fonamental en el sector turístic. Han de potenciar-se eines que afavoreixin interaccions senzilles i completament integrades a través de qualsevol canal.

La diversitat de torns de treball i el gran volum d'empleats que mou el sector turístic requereix d'eines que automatitzin i simplifiquin la seva gestió.

manoturismo cuerpo2

Referències del sector

Casos d'èxit

Solucions

Les solucions de pagament biomètric en destí fomenten experiències de compra úniques i personalitzades.

Els tòtems interactius de registre de visitants permeten un procés complet de registre i sortida de clients.

Les eines d’anàlisis de comportament i assistència contextual afavoreixen una presa de decisions més intel·ligent i milloren l’experiència d’usuari.

Fomentar xarxes inalàmbriques d’alt rendiment amb gestió centralitzada permet prestar serveis amb major rapidesa i a oferir millors experiències als hostes.

Implementar eines col·laboratives proporciona interaccions omnicanal, ràpides, senzilles i segures.

Els sistemes de control horari afavoreixen una gestió optima i unificada de fitxatges millorant la identificació i seguretat dels usuaris.

Situación del mercado

La transformación digital sitúa al turista en el centro de cualquier estrategia empresarial. El sector se encuentra frente a un cliente hiperconectado y exigente que demanda una experiencia de alto valor.
Con el objetivo de cumplir dichas expectativas digitales y hacer frente a una gestión más eficiente, competitiva y resiliente del negocio, el sector turístico debe invertir en automatizar procesos y mejorar la experiencia del usuario.

Contacta amb el nostre equip comercial