Els atacs a empreses no paren d’augmentar. Dos de cada tres companyies han estat víctimes de ransomware aquest últim any.*

L’increment d’atacs a dispositius i sistemes IoT, a serveis en el núvol, a xarxes domèstiques, a eines i solucions associades al teletreball, configuren una nova realitat on l’avanç de la tecnologia ha implicat a la vegada una diversificació i sofisticació en els atacs.

A això, cal sumar-li, que cada vegada més, s’incrementa la dificultat de gestió d’un parc creixent de dispositius amb diversitat de propòsits i necessitats de connectivitat. És necessari, per tant, disposar d’una estratègia global de ciberseguretat que ajudi afrontar adequadament aquests nous reptes.

Quins àmbits d’actuació tractem en matèria de ciberseguretat?

Gestió d’accés i identitat

  • Establiment de permisos
  • Gestió d’accessos a sistemes i aplicacions locals / remotes
  • Assignació, manteniment i control de perfils d’usuaris

Seguretat en el lloc de treball

  • Seguretat en els sistemes operatius dels dispositius que estan davant l’usuari.
  • Seguretat en l’entorn local, en el hardware i software de l’usuari.

Seguretat en aplicacions i dades

Seguretat a les aplicacions i dades, des dels sistemes d’emmagatzematge local fins als remots.
 

Seguretat en els sistemes

Protecció dels sistemes informàtics de l’empresa de forma centralitzada davant incidents de seguretat, tant de manera preventiva com reactiva.
 

Seguretat en la xarxa

Eines per a garantir la seguretat en els accessos remots d’equips entre xarxes, i la transferència d’informació.

A INSTEL proporcionem una estratègia global en ciberseguretat oferint serveis que abasten des de l’anàlisi prèvi de vulnerabilitats, test d’intrusions, auditoria de xarxa, així com solucions de monitoratge i gestió d’infraestructura.

INSTEL forma part del catàleg d’empreses i solucions de ciberseguretat del Instituto Nacional de Ciberseguridad de España (INCIBE).