Lacoste optimitza la seva xarxa d’establiments comercials gràcies a solucions de videogestió

CAS D'ÈXIT

LACOSTE

Basi S.A és una empresa barcelonina dedicada al disseny, la fabricació i la comercialització de productes tèxtils i complements. Compta amb una xarxa de 131 establiments, entre franquícies i propis. I, a més, és concessionària exclusiva de la llicència de la marca francesa Lacoste per a la fabricació i comercialització dels seus productes tèxtils, calçat i cinturons en tota Espanya.

El repte

El punt de partida de la instal•lació del sistema de vídeo va ser la cerca d’una solució que els permetés controlar i reduir el volum de pèrdues i robatoris de producte que l’empresa patia en les seves tendes. A partir de la instal•lació del sistema de vídeo, Basi ha iniciat un recorregut evolutiu en el qual ha anat acumulant experiència, alhora que ha anat ampliant les possibilitats i aplicacions del seu sistema.

“La resposta del personal de Basi S.A respecte a aquest sistema és molt positiva, i la demanda d’accés a aquestes càmeres es dispara dia a dia. Encara que de moment no podem facilitar-los l’accés a tots els departaments que ho sol•liciten, esperem que en el futur amb l’arribada de les càmeres amb tecnologia de compressió de vídeo H264, sí puguem proporcionar-li-ho. El nostre desig és implantar el sistema en tota la cadena de tendes, sempre tenint en compte les problemàtiques particulars de cadascuna de elles“

Josep Sánchez
Responsable de sistemes de Basi S.A.

La solució

Com a primer pas, la direcció es va posar en contacte amb un fabricant de càmeres analògiques i va instal·lar un sistema pilot. Després d’un breu període d’ús es van comprovar els resultats, i va quedar patent que uns certs factors de la instal·lació no s’ajustaven als requeriments que es van sol·licitar. El departament d’Informàtica de Basi S.A va suggerir com a alternativa un sistema de vídeo basat en tecnologia IP, per a això va contactar amb INSTEL.

FASE INCIAL: PROVA PILOT. Com a fase inicial es va realitzar la instal•lació pilot de càmeres Axis en la tenda Lacoste de Gran Vía (Madrid). Es va comprovar que el sistema podia funcionar a partir de la infraestructura d’Intranet preexistent en les seves tendes. Aquesta xarxa està connectada amb les oficines centrals de Basi S.A., la qual cosa va suposar un notable estalvi en costos d’instal•lació. Una vegada conclosa la instal•lació pilot i comprovada la seva idoneïtat, es va procedir a replicar-la en set tendes més.

IMPLANTACIÓ EN LA RESTA DE TENDES: La implantació del sistema de videogestió es va adaptar al disseny de l’arquitectura de cada tenda. Per a això, es van realitzar estudis previs de valoració dels factors de risc de cada tenda i la quantificació econòmica dels costos d’instal•lació.

Beneficis

Departament Marketing / Punt de venda
 • Control del volum de pèrdues i robatoris
 • Visió en temps real: Control dels punts de venda des de la pròpia oficina (PC +Intranet)
 • Reducció de desplaçaments físics a les tendes
 • Estalvi de temps associat als desplaçaments
 • Conteig de persones. El software instal•lat ofereix seguiments estadístics sobre l’afluència de clients a les tendes.
 • Coordinació de campanyes publicitàries i promocions. L’ús de les càmeres ha permès controlar i coordinar que els productes en promoció estan a les zones adequades
 • Homogeneïtat en la imatge de les tendes: Analitzant i millorant el disseny de les tendes perquè totes mantinguin una mateixa imatge corporativa.
 • Millora en la qualitat del servei ofert
Departament Financer
 • Estalvi de costos. Reducció de les despeses en desplaçaments físics a les tendes, estalvi en fer ús de la pròpia infraestructura de xarxa (Intranet).
 • Ràpid retorn de la inversió.
Departament IT
 • Integració del video IP com un element més de la pròpia xarxa.

Partner Tecnològic