Els departaments de RRHH ocupen un rol estratègic dins d’una organització, per això és clau disposar d’eines TIC innovadores que permetin una gestió optimitzada dels recursos i facilitin la creació d’entorns col·laboratius.
La implantació de sistemes de control horari, permeten gestionar la presència, les incidències, l’absentisme del personal i oferir una traçabilitat de la productivitat que ajudi a la presa de decisions.

A continuació, destaquem alguns beneficis que ha d’aportar una solució de control de presència:

Optimització de la gestió horària

Una gestió eficaç d’horaris afavoreix la millora de la flexibilitat i l’increment de la informació en l’organització. Les solucions de control horari han d’aportar:

  • Control de asistencia, bajas, incidencias, convenios, vacaciones
  • Gestió d’horaris i calendaris laborables de Presència
  • Gestió del control horari multi-empresa i multi-centre

Millora de la productivitat i l’acompliment

La millora de l’eficiència és clau en qualsevol organització. L’anàlisi del rendiment, els costos i en general el funcionament dels recursos més valuosos de l’organització, els treballadors, són elements que han de poder mesurar-se i analitzar-se.
Les solucions de control horari permeten visualitzar de forma gràfica: l’absència mitjana per centre, els ràtios de treball per departament, categoria o secció, permet detectar problemes organitzatius i ajudar a la presa de decisions de l’adreça.

Informes personalizados

Potenciació d’entorns col·laboratius

Fer partícip al treballador fomentat entorns col·laboratius afavoreix la millora de la productivitat així com la transparència organitzacional, per això els sistemes de gestió horària han d’afavorir la participació, mitjançant portals d’empleat.
Un portal web permet als usuaris i als supervisors realitzar marcatges, consultes i peticions de forma descentralitzada i autogestionada, i es converteix en una potent eina per descarregar de les tasques rutinàries de gestió del dia a dia del personal de RRHH.

Integració amb aplicacions de gestió existents en l’empresa

La implantació d’un sistema de gestió horària i de presència ha de poder-se integrar i interactuar amb processos i aplicacions de gestió dels recursos humans i de la seguretat corporativa. Integració amb recursos humans, serveis generals, seguretat física, seguretat TIC i altres departaments que puguin necessitar o prestar serveis a un sistema d’identificació corporativa.

A Instel contem amb una àmplia trajectòria en la implantació de solucions integrals en control d’accés i presència. Si està valorant, la implantació o actualització d’una solució en la seva companyia, no dubti a contactar amb Instel.