Mar Hotels Group millora l’experiència dels seus clients amb wifi d’alta qualitat

CAS D'ÈXIT

MAR HOTELS GROUP

Mar Hotels Group ha estat i és un dels punts de referència de l’hostaleria des de fa més de 50 anys. Avui dia, la companyia disposa de 9 hotels a Espanya sota la marca registrada “Mar Hotels“ i “Lively Hotels”, i altres 2 a Carib amb la marca “Majestic Resorts“, marca que implica luxe i qualitat en el servei, sempre buscant la satisfacció i el confort del client.

El repte

Mar Hotels Group conscient de les noves demandes i hàbits del client hoteler (Increment del nombre de dispositius mòbils per usuari, connectivitat wifi com a requeriment en la decisió d’allotjament en un hotel, demanda de connectivitat veloç, ininterrompuda i de qualitat), va decidir implantar una solució de connectivitat wifi professional en els 9 hotels del grup, amb un clar objectiu: Oferir una experiència de connectivitat immillorable als seus clients.

“La implantació de la solució de connectivitat wifi en els 9 hotels del grup, s’ha traduït en una millora de la satisfacció dels clients a l’utilitzar dispositius segurs i d’alt rendiment. Alhora, mitjançant la implantació d’aplicacions de valor, com clearpass, ens ha permès un major coneixement, gestió i comunicació amb els nostres clients, afavorint accions de upsellling i crosselling“

Miquel Travé
Responsable de sistemes de Mar Hotels

La solució

Per tal de complir amb aquesta comesa, Grup Batle es va posar en contacte amb el seu proveïdor de telecomunicacions habitual: INSTEL S.L, amb qui ha implantat una solució de telefonia IP corporativa als hotels del grup.

Per a la correcta implantació del projecte, es va tenir en compte les necessitats específiques que requereix la connectivitat wifi en el sector hoteler, que ha d’incorporar una infraestructura intel•ligent i adaptable que proporcioni alta seguretat wifi als milers de dispositius connectats a la seva xarxa.

Per això, es va optar pel fabricant capdavanter al mercat en solucions de connectivitat wifi i mobilitat: Aruba Networks. Una decisió basada en l’alta qualitat dels productes i en l’ampli ventall de possibilitats que ofereixen les seves solucions.

Amb l’objectiu de proporcionar una connectivitat completa als clients, es van implantar punts d’accés wifi tant en les estades interiors (Aruba AP105) com a exteriors (Aruba AP 175) dels 9 hotels del grup.
Per obtenir una gestió centralitzada de la infraestructura wifi, es va implantar Aruba Airwave, que ha permès administrar en una mateixa interfície tot l’equipament de comunicacions dels hotels.

Finalment, i amb l’objectiu d’obtenir una gestió segura i de qualitat en l’accés wifi a convidats/clients, es va instal•lar, ClearPass, que ha proporcionat una simplificació i automatització en els accessos, alhora que actua com una potent eina de generació de demanda

Beneficis

Departament Sistemes
 • Control i configuració de la xarxa
 • Monitoratge i supervisió en temps real
 • Gestió de convidats mitjançant portal captiu
 • Supervisió d’històric d’accessos
 • Informació detallada de qui, com i on es connecten els usuaris (BYOD)
 • Solució adaptada per interactuar amb el PMS
 • Reducció/optimització de temps departament IT
 • Flexibilitat de creixement futur
 • Compliment legislació Nacional (LSSICE)
Departament Comercial / Marketing
 • Alt coneixement del client i les seves preferències
 • Comunicació i publicitat personalitzada (accions de crosselling i upselling)
 • Millora de l’experiència d’usuari, servei al client amb alta qualitat i seguretat
Departament Financer
 • ROI accelerat mitjançant publicitat de tercers

Partner Tecnològic