Identificar qui i què està accedint a la seva xarxa és un desafiament constant. A més d’evitar que usuaris malintencionats obtinguin accés a la seva xarxa, ha de protegir-se de dispositius i aplicacions no autoritzats.
 

El repte: Identificar què hi ha en la seva xarxa i protegir-la


Actualment, el 77% per cent de les empreses no disposa d’un sistema de seguretat en les seves xarxes. Tenen firewalls, tenen antivirus, però no poden controlar qui i què es connecta a les seves xarxes.
Els firewalls i altres eines de seguretat protegeixen només el perímetre, però no tenen visibilitat sobre el risc existent “dins” de la xarxa, un risc que s’explota diàriament.
 
Pregunti’s el següent:

 • Sap quins dispositius estan connectats o es connecten a la seva xarxa sense fils o per cable?
 • Quina eina utilitza actualment per a tenir aquesta visió única sobre la seguretat?
 • Com aconsegueix visibilitat sobre el que hi ha en la xarxa? Quina eina utilitza per a saber quins dispositius estan connectats de manera sense fils i per cable en aquest instant?
 • Disposa el seu negoci d’una política activa d’accés a la xarxa pels empleats, els dispositius personals dels empleats i els convidats?
 • Què fa per a assegurar-se que la seva política d’accés a la xarxa reflecteix el tipus de dispositius i connexions en ús actualment?
 •  

  Claus per a una xarxa sana: Visibilitat, resposta de seguretat i control


  Per a aplicar els estàndards de seguretat en tota la seva empresa, necessita protegir el control d’accés a la xarxa (NAC) de l’empresa. Una seguretat de xarxa que li proporcioni:

 • Visibilitat sobre el que es connecta a la seva xarxa
 • Control dels dispositius de la seva xarxa
 • Una resposta unificada per a quan la seva xarxa es vegi amenaçada
 •  
  Aruba ClearPass està canviant l’espai NAC per a ajudar-lo a entendre què hi ha en la seva xarxa i protegir la seva informació.

  Aruba Clearpass: La solució NAC per a la gestió de polítiques d’accés a la xarxa.


  ClearPass proporciona detecció i creació de perfils de dispositius perquè sàpiga en tot moment quins dispositius estan connectats o es connecten a la xarxa sense fils o per cable, independentment del proveïdor. En accedir a aquesta informació fàcilment, pot estar segur que la seva política d’accés respon als reptes de seguretat als quals ens enfrontem avui dia.

  Descarregui informació addicional sobre la solució NAC: ARUBA CLEARPASS

  ¡Ha arribat el moment de protegir la seva xarxa!

   

  Si desitja ampliar informació sobre la gestió de polítiques d’accés a la xarxa o realitzar una auditoria sobre vulnerabilitats CONTACTI AMB INSTEL