Gestionar eficaçment la seguretat d’instal·lacions, infraestructures i perímetres, requereix de solucions de videovigilància robustes que incorporin intel·ligència integrada.
La gestió de la seguretat perimetral ha de ser 100% efectiva amb independència de les condicions lumíniques, meteorològiques, orogràfiques o davant la cobertura de grans distàncies.

Per això, és fonamental que una solució de protecció perimetral implantada incorpori dos elements clau:

  • Càmeres de xarxa: Càmeres IP d’alta durabilitat i àmplies prestacions
  • Vídeo analítica per a la detecció, verificació i actuació davant esdeveniments/incidents.

Càmeres de xarxa: Una bona infraestructura de base on integrar intel·ligència

Una solució hardware de supervisió IP efectiva ha d’incloure:

  • Imatges d’alta qualitat per a la detecció d’incidents. Disposar d’accés a vídeo d’alta definició amb resolucions ultra HD és imprescindible per a la detecció d’incidents que succeeixin en el perímetre. Els detalls ho són tot.
  • Accessibilitat remota. Una càmera IP orientada a la videovigilància ha de permetre l’accés tant a imatge de vídeo gravat com l’accés al vídeo en temps real a qualsevol moment i des de qualsevol dispositiu.
  • Tecnologia tèrmica / lumínica. Una videovigilància 24h / 365 dies de l’any, ha d’adaptar-se a qualsevol situació lumínica (dia/nit) com qualsevol situació tèrmica (pluja, neu, boira, calor). Per això, les càmeres IP han de ser capaces de donar resposta davant situacions extremes. https://www.axis.com/es/es/products/axis-q16-series
  • Integració senzilla i escalabilitat. Cal incorporar un sistema de vídeo en xarxa que permeti fàcil i ràpidament l’ampliació de càmeres, així com la capacitat d’emmagatzematge.

Vídeo analítica: Un aliat eficaç per a la gestió i resolució d’incidents

Disposar d’un software d’anàlisi de vídeo eficaç facilita les tasques de detecció i resolució d’incidents. Les solucions software de Axis Communications permeten generar alertes automàtiques quan una persona entra en una zona predefinida dins del camp de visió d’una càmera, facilitant la identificació, verificació i la ràpida actuació davant possibles incidents.

Quines són les principals utilitats d’incorporar intel·ligència en perímetres?

  • Millora de l’eficiència del personal de seguretat. Una eina clau de gestió: Informant de persones que s’acosten a zones restringides, conducció temerària de vehicles, intents de manipulació de càmeres.
  • Optimitza el temps de recuperació de vídeo emmagatzemat. L’analítica de vídeo permet emmagatzemar material de vídeo rellevant, per exemple, incloure registre únicament de vídeo que incorpori moviment, de manera que la recuperació d’enregistraments antics sigui molt més ràpida i àgil.
  • Redueix les càrregues d’emmagatzematge. La possibilitat d’emmagatzemar únicament imatges de vídeo en moviment permet reduir dràsticament l’espai d’emmagatzematge.

Descobreixi en el següent vídeo, la solució de Axis per a la protecció perimetral. Veure vídeo

Necessita implantar o renovar la seva solució de videovigilància perimetral? Desitja referències sobre implantacions realitzades per Instel? Contacti amb nosaltres i li informarem sobre la solució més idònia segons les característiques de les seves instal·lacions.