El passat 12 de març el govern va publicar l’obligatorietat de registrar la jornada laboral dels empleats.

Aquest registre horari serà d’obligat compliment a partir del pròxim 12 de maig de 2019.

Per això, totes les empreses hauran de registrar l’horari dels seus empleats amb independència de la jornada que aquests realitzin, a més aquestes estaran obligades a guardar durant un període de 4 anys el registre horari dels seus treballadors, de manera que estiguin disponibles si la Inspecció de treball els sol·licita.

Està la seva empresa preparada per a adaptar-se a la nova llei?

A Instel, volem posar a la disposició dels responsables de RRHH, directors de IT i gestors d’empresa, les nostres solucions de gestió horària i de presència. Eines àgils i completes orientades a facilitar la gestió horària de treballadors, així com al registre d’hores d’obligat compliment.

Solucions en gestió horària:

  • Lectors d’empremta dactilar i/o targeta
  • Gestió d’horaris, incidències, absentisme, calendaris, convenis
  • Gestió multicentre
  • Informes personalitzats: per centre, rendiment per departaments
  • Portal d’empleat
  • Matching d’usuaris ràpid i efectiu
  • Integració amb altres subsistemes: ERP, CCTV, SQL, etc.

Descarregui més informació en el següent link: Gestió horària d’empleats

Vol conèixer amb major detall les nostres solucions de presència? CONTACTI AMB INSTEL, li facilitarem tota la informació que necessiti.

Posted in Notícies