Comoditat, despreocupació, tranquil·litat… són alguns adjectius que fàcilment podem associar amb el que un client busca en la seva estada en un càmping. Complir amb les seves expectatives (i sobretot superar-les!) pot ser sinònim de repetició.
Per això, quan la tecnologia IP treballa com un facilitador i generador d’experiències pel client i pel negoci, Per què no aprofitar-ho?
Sota aquest escenari, volem presentar el pagament per biometria: Una solució tecnològica on el client únicament necessita la seva empremta dactilar per realitzar qualsevol tipus de pagament dins del càmping.

L’empremta com a mètode de pagament. Com funciona?

  1. Generació d’un compte de prepagament. El càmping crea un compte en el que el client realitza un dipòsit de diners. A mesura que es va gastant es va descomptant d’aquest.
  2. Comptes individuals o per unitat familiar. Cada membre de la família pot tenir un compte individual o col·lectiu.
  3. Establiment de límits de despesa diària. Es poden establir límits de despesa diaris para determinats membres de la unitat familiar.
  4. Pagament per empremta. Una vegada creat el compte, el client pot pagar en totes les instal·lacions del càmping mitjançant la seva empremta dactilar (Restaurants, supermercats, bars).
  5. Recàrrec de compte i devolució. Durant la seva estada el client podrà consultar el seu consum sempre que vulgui i recarregar o recuperar els diners del seu compte.

Quins beneficis obté?

  • Comoditat: Els seus clients no necessiten portar diners en efectiu ni targetes, facilitant així la comoditat i el consum.
  • Seguretat: Sistema de pagament segur i que elimina la possibilitat de pèrdues o robatoris al no portar efectiu.
  • Descomptes i increment del consum: Fomenti les compres dins del càmping oferint descomptes i/o premis cada vegada que el client pagui a través de la seva empremta.

Però com una imatge val més que mil paraules… aquí us deixem un vídeo explicatiu sobre la nostra última implantació en el càmping la BALLENA ALEGRE. 


Vols conèixer amb major detall la nostra solució de pagament per biometria?CONTACTA AMB INSTEL, et facilitarem tota la informació que necessitis.

¡Puja a la revolució “digital”!