La transformació digital està aportant un salt qualitatiu en la millora de la productivitat i competitivitat de les empreses mitjançant la incorporació d’eines d’analítica, Big data, IoT, virtualització, etc.
Els datacenter juguen en aquest procés de digitalització un paper fonamental, en ser la base sobre la qual sostenir tota la infraestructura necessària que afavoreixi aquest creixement. Això obliga a un redisseny dels CPDs els quals han de dotar-se de la intel·ligència necessària per al seu òptim funcionament.

Quins avantatges aporta integrar intel·ligència en el seu datacenter?


 

  • Afavorir la instrumentalització i automatització de processos. Tots dos elements permeten optimitzar la utilització del CPD, millorant la redundància i la disponibilitat, reduint temps de latència i per tant optimitzant l’eficiència i rendiment del Data Center

 

  • Proporcionar seguretat física. La implantació de sistemes de control d’accés en el cpd permet dotar d’un accés exclusiu i personalitzat a empleats per a la gestió de determinats armaris. De la mateixa manera, la inclusió de càmeres de videovigilancia IP permeten dotar d’un plus de seguretat, mitjançant la visualització i l’enregistrament de tots els moviments que es produeixin dins del cpd.

 

  • Minimitzar el consum energètic. L’optimització del consum energètic és clau per a la reducció de costos, per això, un Data Center ha de comptar amb una infraestructura física i elèctrica que ajudi a reduir el consum. Cal posar especial atenció als sistemes de refrigeració, al disseny del cpd mitjançant passadissos freds i calents, la detecció de fonts de calor i fins i tot l’aprofitament de les condicions externes mitjançant l’intercanvi de calor amb l’exterior.
  • Optimitzar temps d’implementació. La inclusió de cablejats intel·ligents dins del CPD facilita la tasca d’implementació de nous serveis, així com l’optimització dels temps dedicat al manteniment de la infraestructura.

Cablejats intel·ligents. Un element crític en el datacenter que s’ha de posar en valor


La infraestructura física constitueix un element fonamental pel correcte funcionament del cpd.
Els cablejats estructurats intel·ligents permeten dotar de connectivitat al cpd i oferir una correcta gestió de la xarxa, planificar tasques, així com identificar incidències. I tot això sota una gestió simplificada i eficient.
A més, els nous estàndards de velocitat de transmissió de 40 gigues i 100 gigues obliguen a un redisseny dels cpds cap a la implantació de cablejats preconectorizats en coure i fibra que permetin cobrir els nous estàndards.
En conclusió, disposar d’un Data Center intel·ligent permet a les empreses avançar en la seva transformació digital garantint una eficiència en la seva infraestructura física interna i fomentant un creixement sostenible i escalable en el temps.

Instel disposa d’una llarga trajectòria en l’optimització de CPDS, així com en la implantació de cablejats estructurats intel·ligents per a grans i petites corporacions.

Contacti amb Instel per ampliar informació. Sol·licitar informació