Proclinic implanta la solució de videoconferència Avaya a les seves delegacions