Fundació Escoles Garbí evoluciona la seva electrònica de xarxa i WLAN, millorant el rendiment i la disponibilitat