Casa Batlló implementa una infraestructura de xarxa preparada per a oferir experiències digitals immersives i sense fissures als seus visitants