Les claus per a un desplegament de xarxes SD-WAN efectiu

Les claus per a un desplegament de xarxes SD-WAN efectiu

En l'escenari actual on les empreses opten pel núvol i el SaaS en lloc de connectar-se al centre de dades corporatiu per a accedir a les aplicacions empresarials, la Wan tradicional ja no és adequada per a satisfer les necessitats de connectivitat i rendiment empresarial.
Sota aquest context, les xarxes definides per software (SD-WAN) han emergit com una solució eficaç. Aquestes no sols permeten un accés més eficient a diverses aplicacions a través del núvol, sinó que també milloren l'agilitat i la seguretat de la xarxa.
En aquest article, explorarem les claus fonamentals per a un desplegament reeixit d'SD-WAN.

1. Entendre els fonaments d'SD-WAN

Abans d’embarcar-se en un desplegament d’SD-WAN, és fonamental comprendre els principis bàsics d’aquesta tecnologia.
SD-WAN (Software-Defined Wide Area Network) és una arquitectura de xarxa virtual que permet a les empreses administrar i optimitzar el trànsit de xarxa de manera més eficient. En lloc de dependre de configuracions manuals en dispositius de xarxa individuals, SD-WAN utilitza un software centralitzat per a administrar i optimitzar el trànsit de xarxa a través d’una varietat de connexions, com MPLS, Internet de banda ampla i LTE.

2. Comprendre les necessitats empresarials

Cada empresa té requisits únics en termes d’amplada de banda, rendiment d’aplicacions i requisits de seguretat. És crucial realitzar una avaluació exhaustiva de les necessitats de l’organització per a determinar la millor estratègia d’implementació d’SD-WAN. Això implica considerar factors com la ubicació geogràfica de les sucursals, el tipus d’aplicacions utilitzades i els requisits de seguretat.

3. Avaluar la infraestructura existent

Abans d’implementar una solució SD-WAN, és necesari realitzar una avaluació de la infraestructura de xarxa existent. Això implica analitzar la topologia de xarxa actual, identificar els punts de congestió i determinar els requisits d’amplada de banda per a cada ubicació. A més, és important avaluar la compatibilitat de la infraestructura existent amb la tecnologia SD-WAN i la facilitat d’integració.

4. Implementar una estratègia de gestió eficient

La gestió eficient de la xarxa és fonamental per a maximitzar els beneficis d’SD-WAN. Mitjançant la centralització de la gestió i el monitoratge de la xarxa, les empreses poden obtenir una visibilitat completa de la seva infraestructura i prendre decisions informades en temps real. L’automatització de tasques rutinàries i la capacitat de resposta ràpida davant incidents garanteixen una operació fluida i sense problemes.

5. Optimitzar el rendiment de les aplicacions

Amb el augment de l’ús d’aplicacions en el núvol, és fonamental optimitzar el rendiment d’aquestes aplicacions per a garantir una experiència d’usuari òptima.
SD-WAN permet prioritzar el trànsit d’aplicacions crítiques mitjançant polítiques de qualitat de servei (QoS). A més, tècniques com l’acceleració WAN i l’optimització de lliurament de contingut milloren la velocitat i eficiència de les aplicacions, garantint una experiència d’usuari òptima i major productivitat.

6. Prioritzar la seguretat de la xarxa

Un dels aspectes més importants a considerar en desplegar SD-WAN és la seguretat de la xarxa. La segmentació de trànsit, l’autenticació d’usuaris i l’encriptació de dades són elements essencials per a protegir la xarxa contra amenaces cibernètiques. Implementar polítiques de seguretat robustes garanteix la integritat i confidencialitat de la informació transmesa a través de la xarxa.

A Instel, estem compromesos a ajudar les empreses a desplegar xarxes SD-WAN de manera efectiva. En col·laboració amb HPE Aruba Networking, reconegut com a líder en Quadrant Màgic™ de Gartner® per a sD-WAN durant sis anys consecutius, garantim solucions adaptades i d’avantguarda per a la teva infraestructura de TI.

Contacta amb el nostre equip comercial

Posted in Artícles