Benvolgut client,

En relació a la situació generada pel Covid-19 en el nostre dia a dia, volem informar-los que la nostra companyia prossegueix amb la seva activitat habitual, si bé, hem dut a terme una sèrie de modificacions en els nostres plantejaments habituals que ens permeti adaptar-nos a les indicacions governamentals.

Tot el nostre personal administratiu, comercial i de màrqueting es troba 100% operatiu i a la seva disposició, encara que duran a terme la seva activitat des dels seus domicilis particulars. Les nostres eines de col·laboració i seguretat permetran oferir-los el mateix servei que en condicions habituals.

El nostre departament comercial té cancel·lades, totalment, qualsevol visita presencial, limitant-se les mateixes a dur-les a terme en el nostre entorn virtual. Qualsevol acció d’assessorament, cotització i/o presentació de propostes econòmiques estaran disponibles sota aquest entorn, de manera que no es vegi afectada la seva activitat.

Respecte al nostre equip de SAT, es troba també desplaçat en els seus domicilis particulars on estarà disponible en el seu horari habitual (L-V de 8.00 a 18.00 hores) però limitant, inicialment, la seva activitat a serveis “on-line”. Qualsevol situació que precisés d’una activitat en local i fos considerada com a urgent, serà autoritzada de manera expressa per la direcció i es duria a terme, de manera escrupolosa, sota les mesures de prevenció indicades per les entitats sanitàries.
L’eliminació de salutacions físiques, adopció d’accions d’higiene respiratòria, l’ampliació de la distància física en converses, la utilització de mitjans de protecció en cara i mans si fossin precisos, així com la utilització de gels desinfectants, són algunes de les principals mesures a adoptar.

Finalment, indicar-li que el nostre equip de producció es posaria en contacte amb vostè, amb anterioritat a l’execució de qualsevol projecte en les seves dependències, amb l’objectiu de coordinar conjuntament les mesures de seguretat precises, més enllà de les indicades en el punt anterior.

Estem a la seva sencera disposició davant qualsevol consulta o dubte que se’ls pogués plantejar sobre aquest tema, confiant que aquestes mesures es puguin eliminar com més aviat millor.

Rebi una cordial salutació

Posted in Notícies