Com pot Wi-Fi6 millorar significativament el procés de picking per veu?

Com pot Wi-Fi6 millorar significativament el procés de picking per veu?

Un dels avanços tecnològics més notables en l'optimització del procés de picking és la implementació de sistemes de picking per veu. Aquests sistemes han demostrat ser altament efectius en l'optimització de la recollida de productes en magatzems i centres de distribució permetent als treballadors rebre instruccions en temps real mitjançant comandes de veu. No obstant això, l'efectivitat d'aquestes solucions depèn en gran mesura de la qualitat de la connexió Wi-Fi, i és aquí on les antenes Wi-Fi tenen un paper crucial.

La importància de la connectivitat Wi-Fi en el picking per veu

Perquè el sistema de picking per veu funcioni de manera òptima, és essencial comptar amb una connectivitat Wifi estable i d’alta velocitat en tot el magatzem o centre de distribució, que proporcioni:

  • Màxima cobertura: Una connectivitat Wi-Fi d’alta qualitat garanteix una cobertura de confiança en tot el magatzem, fins i tot en àrees remotes o difícils d’aconseguir, evitant la pèrdua de senyal i la interrupció de les comunicacions per veu.
  • Latència Baixa: La latència és crítica en el picking per veu, ja que els treballadors han de rebre instruccions i confirmar accions en temps real. Les antenes Wifi d’alt rendiment minimitzen la latència, la qual cosa es tradueix en una major eficiència i precisió en el procés.
  • Gestió centralitzada: Disposar d’eines de gestió centralitzada facilita la configuració, monitoratge i manteniment de la xarxa Wi-Fi, simplificant l’administració de la infraestructura de xarxa.
  • Escalabilitat: A mesura que els centres de distribució creixen o es reorganitzen, és important que la infraestructura Wi-Fi sigui escalable. Els punts d’accés permeten adaptar-se a les necessitats canviants sense comprometre la qualitat de la connexió.
  • Seguretat de dades: La seguretat de la xarxa és fonamental especialment quan es manegen dades sensibles d’inventari i comandes. Les solucions de connectivitat han de proporcionar opcions avançades de seguretat de xarxa, com a autenticació de dispositius i xifratge de dades, per a protegir la informació crítica.

HPE Aruba Networking: Líder en connectivitat Wi-Fi

Les solucions de HPE Aruba Networking, líder en el mercat de solucions de connectivitat empresarial, milloren significativament l’eficiència, la precisió i la flexibilitat dels processos de picking per veu.

A Instel, t’ajudem a implementar una infraestructura de xarxa que revolucioni els teus processos. Treballem per a dissenyar i desplegar solucions Wi-Fi d’alt rendiment, en associació amb líders de la indústria com HPE Aruba Networking, amb l’objectiu d’oferir-te una connectivitat sense fil de confiança i d’alta velocitat.

Descobreix en el següent cas d’èxit com Grup La Despensa ha optimitzat la gestió dels seus magatzems.

Contacta amb el nostre equip comercial

Posted in Artícles