Gestió de visites

Garantim una gestió flexible de visitants, cobrint el registre, la identificació, acreditació i l'accés

Gestiona de manera senzilla i intuïtiva el control de visites en la teva organització

La gestió de visitants és un repte per a moltes organitzacions.

Tant en entorns de gran afluència d'usuaris com en oficines corporatives, comptar amb sistemes automatitzats de registre i control de visitants ajuda les empreses a agilitzar els seus processos, reduir costos i millorar la seguretat en les seves instal·lacions.

Com t'ajudem

Et proporcionem una eina intuïtiva per a la gestió professional de visites i la generació d'acreditacions. Gestiona i agilitza el procés de planificació, recepció, registre i tancament de visites minimitzant els temps d'espera. Una solució multicentre i multiempresa que s'integra amb els sistemes de seguretat i de control d'accessos de l'organització.

Equips de lectura

Proporcionem una àmplia gamma de dispositius d'electrònics de paret i dispositius integrables en altres sistemes electromecànics com a torns, passadissos de pas.

Sotware de gestió

Proporcionem un entorn gràfic visual i intuïtiu des del qual gestionar l'emissió de credencials, la personalització gràfica de la targeta de visita, així com el tancament automatitzat de visita.

Tecnologies d'identificació

Facilitem la identificació multi mitjà amb Targetes RFID, Biometria facial, dactilar, mòbil (QR, NFC, App), Tiquets, Etiquetes amb QR’s.

Equips d'auto registre

Implementem tòtems interactius que realitzen l'auto registre d'usuaris amb verificació de dades biomètriques facial i dactilar i verificació de documents d'identitat. Emet credencials en format etiqueta o tiquet.

Beneficis

  • Gestió àgil i simple. Entorn gràfic visual i intuïtiu.
  • Millora de la seguretat. Mitjançant la identificació i autenticació.
  • Millora l'experiència d'usuari. Mitjançant pre registre web amb enviament de la credencial.
  • Redueix temps d'espera. A través de l'agilitat en el registre.

Cas d'èxit

Fabricants

Altres solucions de control d'accés i presència

Gestió d’espais

Optimitza la gestió de sales de reunions, aules i altres espais compartits de manera simple i automatitzada.

Gestió de visites

Gestiona de manera senzilla i intuïtiva el control de visites en la teva organització.

Marcatge corporatiu

Obtingues una gestió eficaç d'horaris que millori la productivitat.

Control d’accés físic

Garanteix una identificació i accés àgil i segur.