Vídeo IP

Ajudem a les empreses a millorar la seguretat i la gestió del seu negoci.

Què és?

Identifiquem com a solucions de vídeo sobre IP a la tecnologia que aporta valor al negoci incorporant a la xarxa IP corporativa càmeres i aplicacions de vídeo que faciliten i incrementen la gestió i productivitat del mateix. Per raons òbvies, que van des de l’accessibilitat als diferents models d’explotació, s’està imposant totalment a la implantació del vídeo analògic tradicional.

El vídeo IP representa una eina estratègica, des del punt de vista empresarial, en aquelles corporacions amb dispersió geogràfica dels seus centres, en entorns de fabricació, educació, seguretat i anàlisi del consumidor. És, per tant, una eina d’anàlisi de negoci important en molts sectors productius.

Què aportem?

Malgrat la creença generalitzada del mercat, el vídeo IP no només és aplicable com a sistema de seguretat, sinó que ofereix la possibilitat de gestionar les imatges per obtenir informació del que succeeix en el nostre entorn o negoci i prendre així les decisions correctes. El vídeo en xarxa ens proporciona accessibilitat remota en temps real, alta qualitat d’imatge, gestió d’esdeveniments i capacitat de vídeo intel·ligent, així com les possibilitats d’integració amb altres sistemes. D’altra banda, ens aporta una escalabilitat, flexibilitat i rendibilitat millorades respecte el vídeo analògic.

Les solucions de vídeo IP es poden utilitzar per a infinitat d’activitats com supervisar persones, ubicacions i actius de forma remota i rendible; proporcionar demostracions de productes o sessions de consultoria remotes des de qualsevol lloc del món; o bé, per retransmetre imatges en directe en llocs web amb finalitats promocionals

Beneficis

  • Rapidesa en la presa de decisions: Desenvolupament de negoci
  • Millora de la productivitat
  • Estalvi en costos de trasllats
  • Millora en les comunicacions corporatives i externes
  • Millora de la imatge corporativa
  • Seguretat
  • Integració amb altres solucions de negoci
  • Compatible amb els equips d’usuari actuals

VOL MÉS INFORMACIÓ SOBRE VÍDEO IP?

Contacti’ns i l’ajudarem.

Productes relacionats

Endpoints i càmeres IP:
Són la part de hardware de la solució, moltes vegades infravalorada, i que aporta aspectes tan importants com la qualitat d’imatge, l’adequació als diversos entorns, la mobilitat, la integració amb altres aplicatius a la xarxa IP corporativa, capacitat de magatzematge i en alguns casos incorporació d’aplicacions de valor afegit en el propi dispositiu.

Es fa imprescindible disposar de dispositius d’alt valor tecnològic per assegurar un correcte streaming de vídeo que pugui ser analitzat amb èxit a posteriori, d’aquí la importància d’aquests dispositius.

Elements de magatzematge:
Són els diferents equips utilitzats per al repositori de les seqüències de vídeo. No són especialment crítics, en quant a la seva complexitat, i poden anar des d’un servidor en xarxa fins a un simple disc extern en NAS. El que veritablement és crític en aquest tipus d’elements és el seu dimensionament, ja que en funció de la qualitat d’enregistrament triada, l’espai precís pot ser important.
Aplicatius de gestió:
Els aplicatius de gestió, també anomenats de negoci, són el veritable core de la solució. La seva funció és analitzar les seqüències de vídeo i aportar una informació útil per al negoci. Addicionalment, algunes aplicacions permeten gestionar la càmera, encara que aquesta ja aporti una aplicació específica per a aquesta funció.

Contacti amb nosaltres