Virtualització de Sistemes

Ajudem a les empreses a protegir la informació crítica del seu negoci i a reduir costos associats a hardware, manteniment i energia.

Què és?

La virtualització de sistemes ha permès implementar equipament informàtic (servidors i llocs de treball) utilitzant molts menys recursos i equips físics, la qual cosa ha reduït els costos de manteniment, la facilitat d’implementació de nous serveis i l’alta disponibilitat dels recursos informàtics.

La virtualització de sistemes és el present i futur de la tecnologia informàtica, i té un valor diferencial en les empreses que opten per virtualitzar els seus sistemes, sent molt més àgils i adaptant-se als canvis que el mercat exigeix.

Què aportem?

En l’actualitat les empreses no poden permetre’s dependre del bon funcionament dels seus sistemes informàtics, aquests han d’estar sempre disponibles. La virtualització ha permès implementar sistemes amb alta disponibilitat a costos molt reduïts i que anteriorment estaven només a l’abast de les grans corporacions.

Així mateix, ha reduït els costos de manteniment fent més productius als departaments de IT i possibilitant la creació de nous serveis en l’instant en què l’activitat empresarial els requereixi.

Beneficis

  • Alta disponibilitat dels sistemes informàtics
  • Millora de la productivitat del departament de IT i dels usuaris
  • Ràpida adaptació a les noves necessitats de l’empresa
  • Estalvi en costos energètics
  • Ràpida recuperació davant desastres
  • Creixement modular que permet adaptar-se a qualsevol entorn i grandària d’empresa

VOL MÉS INFORMACIÓ SOBRE VIRTUALITZACIÓ DE SISTEMES?

Contacti’ns i l’ajudarem.

Productes relacionats

Virtualització de Servidors:
Permet implantar diversos servidors virtuals sobre un físic, aprofitant al màxim els recursos d’aquest. Un entorn virtualitzat consta d’un pool de recursos (Cpu, Ram, Discos i connectivitat) oferts pels servidors físics; i que comparteixen i utilitzen els servidors virtuals que s’implementen sobre aquests. Això permet implementar servidors nous en un mínim de temps i, en cas de caiguda d’un servidor físic, utilitzar els recursos d’un altre per seguir en funcionament (alta disponibilitat).
Virtualització escriptoris (VDI):
Permet servir escriptoris virtuals als usuaris independentment del seu equip personal. Això suposa no haver de mantenir cada equip que forma la xarxa i obtenir una major seguretat corporativa. A més es minimitza el temps de creació de nous usuaris.

Contacti amb nosaltres