Infraestructures TI.

Ajudem a millorar la productivitat empresarial mitjançant una infraestructura TI capaç de suportar i garantir el correcte funcionament de les aplicacions empresarials.

Què és?

La infraestructura de TI en les empreses engloben els servidors corporatius necessaris per desenvolupar l’activitat empresarial. La quantitat de servidors corporatius sol associar-se a la grandària de l’empresa, encara que existeixen alguns servidors comuns en totes les companyies. Les necessitats empresarials, el volum d’usuaris i l’activitat que es desenvolupa són els factors que marquen quins i quants servidors precisa cada companyia.

Què aportem?

EEn l’actualitat poden ser moltes les aplicacions que l’empresa necessita per desenvolupar la seva activitat, i la infraestructura de TI ha de suportar-les de forma eficient.

Cada servidor corporatiu té una funció dins de la companyia (fitxers, correu, Erp, DC, Comunicacions, etc.) i per tant, han d’estar dimensionats correctament i optimitzats per desenvolupar l’activitat que l’empresa precisa.

Beneficis

  • Adaptació a les necessitats corporatives
  • Millora de la productivitat empresarial
  • Millora de la imatge corporativa
  • Millora del servei al client

VOL MÉS INFORMACIÓ SOBRE INFRAESTRUCTURAS TI?

Contacti’ns i l’ajudarem.

Productes relacionats

Servidor DC (Domain Controller):
És el centre neuràlgic d’un domini en entorn Windows. És el servidor que autentica als usuaris permetent o denegant que accedeixin als recursos compartits de l’organització.
Servidor Fitxers:
Permet disposar d’un repositori comú per a tota la companyia on allotjar els fitxers corporatius i necessaris per al desenvolupament de l’activitat empresarial. Mitjançant polítiques de permisos, es pot establir a quina informació tenen dret d’accés un usuari.
Servidor d'aplicació:
Permet allotjar les aplicacions corporatives (ERP, CRM, etc…) amb les quals l’empresa desenvolupa la seva activitat. Per norma general, inclouen bases de dades necessàries per a les aplicacions, encara que segons el volum d’aplicacions corporatives, es pot destinar un o diversos servidors per a aquestes bases de dades, separant-los de les aplicacions.
Servidor de correu:
És el motor del correu electrònic corporatiu. El servidor de correu realitza una sèrie de processos que tenen la finalitat de transportar informació entre els diferents usuaris. Són molts els gestors de correu electrònic corporatiu encara que els més usuals al món empresarial són Microsoft Exchange i Lotus.

Contacti amb nosaltres