Emmagatzematge / Storage

Oferim solucions d'emmagatzematge fiables, robustes i optimitzades.

Què és?

El volum d’informació que actualment gestionen les empreses fa totalment necessari disposar de solucions d’emmagatzematge fiables, escalables i optimitzades. No es tracta solament de disposar de l’espai necessari, sinó que estigui preparat per a possibles creixements i sempre disponible per a l’ús corporatiu.

A més, les solucions d’emmagatzematge són la part més important dins d’un entorn virtualitzat de TI, ja que alberguen totes les màquines virtuals corporatives, sent per tant l’element més crític.

Què aportem?

Tota la informació que genera, gestiona i utilitza una companyia, aquesta informatitzada i allotjada en emmagatzematges corporatius. La necessitat que les solucions d’emmagatzematge estiguin sempre disponibles i accessibles fa que sigui possiblement l’element tecnològic més important d’una companyia.

Una solució d’emmagatzematge fiable i robusta garanteix l’accés permanent a les dades i, ben optimitzada, permet que s’adapti als nous requeriments corporatius que sorgeixin.

Beneficis

  • Adaptació a les necessitats empresarials
  • Millora de la productivitat empresarial
  • Alta disponibilitat de la informació
  • Optimització de l’espai d’emmagatzematge
  • Minimitzar inversions en emmagatzematge

VOL MÉS INFORMACIÓ SOBRE EMMAGATZEMATGE / STORAGE?

Contacti’ns i l’ajudarem.

Productes relacionats

Emmagatzematge entorns virtualitzats (SAN):
Són els dispositius d’emmagatzematge compartits entre els servidors que componen l’entorn virtualitzat. Alberguen els servidors virtuals corporatius i, per tant, han d’estar dimensionats per a tal finalitat, a més d’oferir ràpid accés a les dades i optimitzar l’emmagatzematge que alberguen.
Emmagatzematge en Xarxa (NAS):
Són els dispositius d’emmagatzematge en xarxa que no precisen d’un entorn servidor i que estan accessibles per a tots els equips de la LAN. Solen utilitzar-se com a solucions de backup per a entorns virtualitzats on s’allotgen còpies de seguretat dels servidors virtuals corporatius.

Contacti amb nosaltres