Connectivitat inalàmbrica.

Proporcionem connectivitat inalàmbrica segura i controlada orientada a millorar la productivitat de les empreses.

Què és?

Es coneix com a connectivitat inalàmbrica al disseny, configuració, instal·lació i manteniment de tots els elements físics necessaris per connectar entre si els dispositius generadors-receptors d’informació (PCs, servidors, impressores, escàners, càmeres, detectors, etc.) i connectar-los amb les aplicacions necessàries per al negoci, sense la utilització de cables o suports de connectivitat física. La connexió es realitza de forma inalàmbrica.

Què aportem?

S’aconsegueix establir la comunicació entre dispositius que s’usen per rebre, gestionar, crear i transmetre informació, sigui amb destinació a altres col·legues, clients, proveïdors, que necessiten connectar-se entre si i a aplicacions de gestió o control, que resideixen en servidors situats físicament a la nostra xarxa o en qualsevol altra del món.

Cada vegada més aquests dispositius disposen de connectivitat inalàmbrica inherent, sent una tendència creixent per part dels usuaris l’ús d’aquest tipus de connexió enfront de la tradicional del cable.

Aquesta connectivitat és la que proporcionem mitjançant les xarxes inalàmbriques (WLAN) també anomenades xarxes WiFi, a causa de l’homologació donada per la Wi-Fi Alliance als equips que compleixen els estàndards.

Beneficis

 • Connectivitat sense cables
 • Estalvi de costos
 • Mobilitat
 • Ubiqüitat
 • Seguretat
 • Accés de convidats
 • VOL MÉS INFORMACIÓ SOBRE CONNECTIVITAT INALÀMBRICA?

  Contacti’ns i l’ajudarem.

  Productes relacionats

  WiFi:
  Conjunt de dispositius (punts d’accés, controladores, etc.) que permeten als dispositius clients connectar-se a les xarxes sense necessitat d’usar cables, en entorns de curt abast (oficines, locals d’oci, restauració, etc.). També anomenades Wireless, LAN (WLAN). La connexió es realitza mitjançant ones de radio de manera normalitzada i estandarditzada.
  Solucions de radiofreqüència punt a punt i punt multipunt per a exterior:
  Quan es tracta d’interconnectar mitjançant enllaços radio dos punts distants, o bé un punt central amb diversos punts secundaris, s’utilitzen les xarxes punt a punt o punt – multipunt. Si bé utilitzen la mateixa tecnologia que les xarxes WiFi, el protocol de comunicació és diferent per dotar-les de major robustesa. Generalment són substitutives d’enllaços permanents de cables difícils o molt costosos d’instal·lar o mantenir. Per exemple, travessar rius o autopistes, o bé mantenir un lloguer d’enllaç entre dos edificis amb visió directa.
  Solucions laser punt a punt i punt multipunt per a exterior:
  Són solucions iguals que l’anterior amb la diferència d’utilitzar ones lumíniques (laser) en comptes de les ones radio. Ens permeten major capacitat en l’enllaç, però a la vegada tenen major restricció en quant a l’alineament de l’enllaç.

  Contacti amb nosaltres