Conectivitat Física

Aportem la infraestructura física necessària que permeti donar resposta a les necessitats de connectivitat d'una organització.

Què és?

Es coneix com a connectivitat física al disseny, configuració, instal·lació i manteniment de tots els elements físics necessaris per connectar els dispositius generadors-receptors d’informació (PCs, servidors, impressores, escaners, càmeres, detectors, etc.) entre ells i amb les aplicacions necessàries per al negoci, mitjançant la utilització de cables i components de connexió física.

Què aportem?

La integració de tots els dispositius que s’usen per rebre, gestionar, crear i transmetre informació, sigui amb destinació a altres col·legues, clients, proveïdors, etc., que necessiten connectar-se entre si i a les aplicacions de gestió o control, que resideixen en servidors situats físicament a la nostra xarxa o en qualsevol altra del món.

Aquesta connectivitat es la que proporcionem amb els sistemes de cablejat estructurat i els elements addicionals de protecció i conducció del mateix.

Beneficis

  • Altes prestacions de connectivitat
  • Garantia de fabricant per 20 anys
  • Compliment d’estàndards internacionals
  • Garantia de funcionament d’aplicacions
  • Compliment de EMC (compatibilitat electromagnètica)
  • Millor experiència d’usuari

VOL MÉS INFORMACIÓ SOBRE CONNECTIVITAT FÍSICA?

Contacti’ns i l’ajudarem.

Productes relacionats

Cablejat estructurat en coure UTP/FTP Cat5i/Cat6/Cat6A:
Conjunt de cables de parell trenat de coure, hardware de connexió (mòduls i panells) i fuetons de conexionat, dissenyats i construïts d’acord a prestacions especificades per estàndards internacionals, instal·lats per personal qualificat, que ofereixen total garantia de funcionament segons la seva categoria.
Cablejat estructurat en fibra òptica de nova generació MM/SM:
Conjunt de cables de fibra òptica, hardware de connexió (connectors, acobladors i panells) i fuetons de conexionat, dissenyats i construïts d’acord a prestacions especificades per estàndards internacionals, instal·lats per personal qualificat, que ofereixen total garantia de funcionament segons les seves prestacions i categoria.
Cablejats intel·ligents:
Malgrat que el Sistemes de Cablatge Estructurat són un element de connexió totalment passiu, són complexos i requereixen rigor en la gestió i documentació dels mateixos perquè siguin totalment operatius. Evidentment a més grans i més nombre de punts, més complexitat en la seva gestió.

Es per això que existeixen els sistemes de cablatges intel·ligents, que són aquells que mantenint l’estructura i prestacions dictats pels estàndards, afegeixen una capa de gestió extra que permet monitoritzar i documentar la instal·lació.

Cablejats preconectoritzats en coure i fibra òptica:
Com el seu nom indica, són cables i sistemes que es serveixen i instal·len amb mesures i connectors realitzats i testejats en fàbrica. Aquests cablejats s’utilitzen en muntants i en centres de dades, on l’alta densitat i la rapidesa en la instal·lació són els principals requeriments. Una altra dels seus avantatges és la reutilització.
Elements envolupants i de protecció amb alta densitat de ports:
Al ser el sistemes de cablejat estructurat la infraestructura per al transport de la informació, és necessari protegir-los de manera eficient, així com facilitar el seu conexionat i gestió mitjançant l’ús de canalitzacions, repartidors i armaris rack de mesures i protecció adequats. A més, quan aquests sistemes de cablejat donen suport a un centre de processament de dades (CPD) és imprescindible el disseny i adequació de les canalitzacions i armaris, per afavorir la circulació de l’aire i garantir així l’òptima funcionalitat del CPD.

Contacti amb nosaltres