Videoconferència

Mitjançant les solucions de videoconferència ajudem a les corporacions a incrementar la rapidesa en la presa de decisions, millorar la productivitat i reduir costos empresarials.

Què és?

Les solucions de videoconferència representen una nova forma de comunicació i col·laboració empresarial que es va imposant en el mercat dia rere dia. Permet la comunicació punt a punt i punt multipunt entre usuaris distants en l’espai, que perteneixen o no a la mateixa organització. L’aportació principal de la solució és mantenir una comunicació on els usuaris puguin comunicar-se oralment (telefonia), mentre es veuen (vídeo) i, simultàniament, comparteixen un document, imatge o, fins i tot, una presentació o escriptori.

Aquesta eina va utilitzar inicialment canals de veu (RDSI) per a la transmissió del senyal, però en l’actualitat la tendència és utilitzar la xarxa IP. L’estandarització del protocol IP permet que les corporacions puguin mantenir videoconferències, encara sense disposar d’equips del mateix fabricant, a costos mes reduïts que antany. En certs entorns la immersió de l’usuari en la videoconferència és tal que parlem de telepresència; l’usuari manté una conversa amb el seu interlocutor com si aquest estigués a pocs metres d’ell.

Què aportem?

L’entorn empresarial actual precisa d’eines que li permetin prendre decisions en el menor temps possible, ja que això pot suposar un avantatge competitiu enfront del competidor. En molts d’aquests casos no és suficient l’enviament d’un e-mail, o la realització d’una trucada telefònica, i es fa imprescindible una interacció major. Un nivell d’interacció amb aquesta instantaneitat, bidireccionalitat, multicanalitat, entre diversos interlocutors i en temps real solament ens ho pot oferir una solució de videoconferència. El creixement, per tant, d’aquest tipus de solucions respon a la necessitat de mantenir reunions productives, amb el màxim nivell d’interacció, en un entorn virtual.

Beneficis

 • Rapidesa en la presa de decisions: Desenvolupament de negoci
 • Millora de la productivitat
 • Estalvi en costos de trasllats
 • Flexibilitat i comoditat en les nostres comunicacions internes i externes
 • Millora d’imatge corporativa en el moment de la comunicació
 • Millora de l’ experiència d’usuari, fomentant la bidireccionalitat
 • Integració amb altres solucions de negoci
 • Major qualitat en les comunicacions, incentivant la comunicació
 • Compatible amb els equips d’usuari actuals

VOL MÉS INFORMACIÓ SOBRE VIDEOCONFERÈNCIA?

Contacti’ns i l’ajudarem.

Productes relacionats

Equips “endpoints”:
Són equips destinats a posar en comunicació una sala corporativa amb una altra sala o usuaris remot. Normalment estan formats per un còdec (element principal de la solució) , una o diverses càmeres de vídeo i equips d’àudio. En funció del tipus de sala i el nombre d’usuaris existeixen models i formats diferents que permeten complir les exigències de comunicació de l’usuari.

En solucions de telepresencia l’estructura és mes complexa, encara que la finalitat és la mateixa, incrementant el nombre d’elements i incorporant un mobiliari i material multimèdia molt concret.

Solucions d'infraestructura multipunt i seguretat:
Aquests equips pretenen ser el complement ideal dels “endpoints” de les sales de conferència per millorar la seva capacitat, comunicació i l’experiència d’usuari:

 • Comunicar simultàniament amb diversos punts (MCU’s).
 • Comunicar no només amb altres endpoints, si no amb usuaris mòbils (Smartphone, tablets,…) i escriptoris de llocs de treball.
 • Adaptació a entorns corporatius no IP (Gateways).
 • eguretat en la comunicació (Firewall traversal).
Aplicacions de gestió:
Aquestes suites proporcionen gestió, control, i programació per a la gestió sòlida de xarxes i conferències fàcils d’utilitzar. Proporcionen un punt d’accés únic per a la gestió de tots els dispositius de videoconferències, inclosos terminals de tercers, dispositius d’infraestructura com MCU’s i gateways, i aplicacions de control de trucades com a equips selectors i agents SIP.

Contacti amb nosaltres