Telefonia

Proporcionem solucions de telefonia focalitzades en el desenvolupament de negoci i la millora de la productivitat.

Què és?

La telefonia, malgrat les noves eines de comunicació on-line actuals, segueix sent un mitjà de comunicació imprescindible i crític per a l’empresa de qualsevol sector o perfil i, per això, el seu correcte funcionament i explotació resulta de vital importància per al seu desenvolupament.

La telefonia actual evoluciona cap a sistemes unificats de comunicació IP, desenvolupats conforme a estàndards oberts del mercat i amb valors afegits mes allà de la simple generació de trucades.

Què aportem?

Les solucions de telefonia actual han d’aportar una mica més que poder mantenir una conversa parlada amb un altre interlocutor. La incorporació de la telefonia com a nou element de la xarxa IP (ToIP) ha permès integrar-la amb sistemes corporatius ja existents com a missatgeria corporativa, aplicacions ERP (Programari de Gestió Empresarial), CRM (Programari de Gestió Comercial). Ha aportat a més major mobilitat, facilitat de gestió, aplicacions de valor afegit per al negoci i integració amb altres canals de comunicació de l’empresa actual. Paral·lelament, el desenvolupament d’un estàndard específic basat en IP (SIP) ha permès aconseguir nivells òptims de comunicació a costos més reduïts d’adquisició de producte i contractació de línies amb els operadors.

La telefonia actual és, sens dubte, una tecnologia que s’ha adaptat perfectament als nous estàndards de comunicació actual aportant un valor afegit a l’entorn empresarial.

Beneficis

  • Focus/Desenvolupament de negoci
  • Millora de la productivitat
  • Estalvi en recursos
  • Increment de la gestió
  • Millora d’imatge corporativa
  • Satisfacció de client/usuari
  • Integració amb altres solucions de negoci
  • Creixement modular que permet adaptar-se a qualsevol entorn i grandària d’empresa

VOL MÉS INFORMACIÓ SOBRE TELEFONIA?

Contacti’ns i l’ajudarem.

Productes relacionats

Plataformes telefòniques IP/ híbrides:
Enteses actualment com a solucions compostes per un equipament hardware i un equipament software que cada vegada adquireix major protagonisme. La seva virtut és poder mantenir entorns telefònics clàssics juntament amb les tendències mes evolucionades de comunicació IP.
Mobilitat DECT i IP:
La necessitat de mantenir una comunicació en qualsevol moment i entorn, amb dispositius típicament telefònics o multicanal (smartphones, tablets,…), fan de les solucions de mobilitat una de les prestacions mes sol·licitades en l’entorn empresarial actual.
Aplicacions de gestió i control de la despesa:
Tenir informació del consum/us telefònic i del cost associat al mateix, per usuari, departament, negoci, projecte,.. es pot fer imprescindibles a l’hora de prendre decisions relatives a inversions o dimensionament empresarial. Optimitzar una unitat de negoci coneixent els hàbits d’utilització i variar-los de manera senzilla aporten valor a aquests aplicatius amb un reton d’inversió immediat.
Missatgeria unificada:
Disposar en un sol canal d’entrada de qualsevol tipus de missatge, independentment de si de tracta d’un correu electrònic o d’un missatge de veu deixat en una bústia, ajuda a optimitzar temps i recursos. Aquesta eina és capaç d’aportar aquests valors al negoci, reduint a més la taxa d’errors i incrementant la possibilitat de consultar i/o compartir la informació d’una manera més senzilla per a l’usuari corporatiu.
IVR:
Les solucions IVR aporten valor a les corporacions, duent a terme accions d’enrutament i consulta telefònica de manera automàtica, des de dos punts de vista. Internament eviten utilitzar recursos humans en accions repetitives que fan difícil justificar la seva inversió. Externament milloren la imatge de la companyia i faciliten l’experiència de l’usuari no corporatiu (client, proveïdor,…) amb l’empresa. Representa per tant una eina interessant amb un ROI immediat.
Missatgeria instantània:
En entorns molt distribuïts o amb usuaris corporatius amb alta mobilitat disposar d’una eina capaç de treballar en manera “xat” resulta altament interessant. La missatgeria instantània aporta a més el valor de ser exclusivament corporativa el que li confereix un valor addicional.
Aplicatius de col·laboració corporativa:
També anomenades aplicacions de comunicacions unificades (UC) aporten a les empreses un interface d’usuari capaç de mantenir comunicacions amb diversos canals (vídeo , veu, xat,…) tant amb interlocutors interns com a externs. És una manera d’optimitzar recursos i, al mateix temps, elevar el nivell de les comunicacions corporatives, millorant l’experiència de l’usuari.
Aplicatius Contact Center i de relació amb el client CRM:
En certes corporacions disposar de manera constant de les dades de comunicació amb els seus clients, ja sigui a nivell telefònic, correu electrònic o un altre, té molt valor pel core del negoci. Aquestes aplicacions, flexibles, modulars i fàcilment rendibles, representen un actiu important i resulten imprescindibles per a aquelles companyies, on el negoci gira entorn d’una comunicació amb el seu client de qualitat, constant i massiva que precisa ser analitzada/controlada en temps real i històric.

Contacti amb nosaltres