Networking

Proporcionem connexions de xarxa ràpides i segures, amb capacitat de suportar tot el conjunt d'aplicacions i serveis que requereix una organització.

Què és?

Sota el nom de Networking identifiquem les solucions d’electrònica de xarxa que s’encarreguen d’aportar a la xarxa de dades corporativa la qualitat, control i seguretat que precisen les comunicacions de dades que circulen per ella.

El valor d’una xarxa de dades corporativa ve donat pel nivell de serveis que podem oferir sobre la mateixa amb les màximes garanties de qualitat. Les solucions de networking tenen la capacitat de donar resposta als requeriments d’aquestes aplicacions de valor, en aspectes tals com a commutació, accés, ample de banda, monitoratge, redundància… L’electrònica de xarxa és, per tant, un element important en xarxes de dades tradicionals però totalment crític en xarxes de dades multiservei. El seu disseny, implantació i manteniment passen a ser, per tant, fonamentals.

Què aportem?

L’empresa actual precisa cada vegada més de connexions de xarxa més fiables i ràpides, no tan sols a nivell local, sinó a nivell de seus distribuïdes. En aquest sentit, mes enllà de la pròpia velocitat a la xarxa, les necessitats que se li exigeix cobrir a l’electrònica de xarxa corporativa actual vénen donades pel conjunt d’aplicacions i serveis que la xarxa IP ha de suportar en qualsevol corporació. Aspectes com la capacitat de commutació del tràfic, el nivell de gestió d’un equip o la seguretat i control de l’accés, són crítics per a corporacions de qualsevol perfil i sector que pretenen donar valor a la seva xarxa IP, implantant aplicacions com a vídeo IP, telefonia IP o entorns de relació amb el client com és un contact center. Quan parlem de grans corporacions, la criticitat d’aquest tipus d’aplicacions és tan elevada que obliga a aquestes a introduir elements de redundància local i fins i tot espacial en els seus equips d’electrònica. En aquest tipus de corporacions hi ha aspectes com l’eficiència energètica dels equips que resulten de vital importància.

Beneficis

  • Gestió òptima
  • Millora de la productivitat
  • Eficiència energètica
  • Millora en les comunicacions corporatives i externes
  • Optimització dels recursos TIC
  • Seguretat
  • Facilita la integració entre altres solucions de negoci
  • Major qualitat en les comunicacions, incentivant la comunicació

VOL MÉS INFORMACIÓ SOBRE NETWORKING?

Contacti’ns i l’ajudarem.

Productes relacionats

Electrònica d'accés:
Són els dispositius (switches) on es connecten directament els llocs de treball dels usuaris corporatius. La seva funció principal és la de dotar una velocitat de connexió òptima a l’usuari i redirigir el seu tràfic al “core”. Han de ser equips que suportin gestió de nivell dos i que permetin una segmentació lògica de la xarxa per a cada tipus de tràfic.
Electrònica de core:
La Tendència actual és que el “core” estigui format per un conjunt d’equips (pila de switches), en contra dels grans xassís que s’implantaven més habitualment. L’objectiu és que el “core” tingui capacitat de creixement, redundància i pugui estar els mes distribuït possible, la qual cosa li aporta major flexibilitat. El seu objectiu fonamental, independentment del seu format, és la gestió de tot el tràfic de la xarxa, encaminant-ho de la manera mes òptima i ràpida possible cap a la seva destinació (habitualment servidors corporatius). La seva capacitat de commutació i multinivell de gestió resulten crítics, ja que d’aquestes prestacions dependrà amb que velocitat dirigeixi els paquets i a través de que subxarxes.
AAplicacions de gestió:
Davant la possibilitat d’una situació crítica que l’electrònica de xarxa va adquirint en les corporacions, el disposar d’aplicacions per monitoritzar, gestionar i optimitzar els equips que la componen resulta fonamental. Un dels aspectes que han de complir aquest tipus d’aplicatius és que siguin compatibles amb els estàndards del mercat, de manera que puguin integrar-se amb uns altres aplicatius de valor per al negoci. Els aplicatius de gestió resulten fonamentals en el ROI de l’electrònica de xarxa.

Contacti amb nosaltres